دریاچه اورمیه خشک):د

دریاچه اورمیه خشک):د

دوباره ....

دوباره شروع به کار می کنیم...

پیج رسمی ما در فیسبوک

با ما در کمپین جمع آوری امضا همراه باشید... همین امروز اقدام کنید...

کمپین جمع آوری امضا...

با ما در کمپین جمع آوری امضا همراه باشید... همین امروز اقدام کنید... http://www.facebook.com/event.php?eid... ------------------------- ممنونیم از 10,410 + نفری که با ما همراه بودند...

کمپین جمع آوری امضا...

با ما در کمپین جمع آوری امضا همراه باشید... همین امروز اقدام کنید... http://www.facebook.com/event.php?eid=186775921395501 ------------------------- ممنونیم از +8950 نفری که با ما همراه بودند...

www.facebook.com/google.urmia

ممنونیم از همه ی 8383+ نفری که ما را حمایت میکنند...لطفا" دوستانتون رو دعوت کرده و ما را به اشتراک بگذارید... و ممنونیم که پیامتان را به انگلیسی مینویسید... ما را همچنان پیگیری کنید..
See more

16 comments

to comment