Eileen Fleming

Senior Non-Arab Correspondent for USA's TADN, Author, Reporter, Founder http://www.wearewideawake.org/