humans_are_not_a_commodity
education_for_all
farmers_market
support_the_elderly
no_gmo

George has supported 1 campaign

Personal Campaign

George Seymour

George is gathering 10 signatures to

Autonomie Pentru Transilvania/Autonómiát Erdélynek!

Magyar ajkú székely testvéreink 200 – 300 évvel a magyar Honfoglalás előtt telepedtek le Erdélyben, mondhatni előőrsei voltak a honfoglalóknak. 1,100 éves nemzeti történetünk során Erdély mindenkor része, vagy közeli szövetségese és partnere volt Magyarországnak. Tizenegy évszázad során Magyarország és Erdély meghatározó államai voltak Európának, az európai kultúrának, tudománynak, művészetnek, gazdaságnak és politikának. Az első Világháború után az ANTANT hatalmak Erdélyt és népét, testvéreinket, odalökték a románoknak júdási 30 ezüstként fizetségül a román árulásért a harcmezőn. Az áruló kifizetése mellett a Brit Egyesült Királyság és Franciaország főcélja az volt, hogy felszámolják az Európát meghatározó Magyarország és Ausztria államszövetségét. Mivel a szövetségben Magyarország képviselte a gazdasági , tudományos és katonai erőt, egy nemzet fennmaradásának kulcsát, Magyarországot életképtelenre kellett csonkítani, mint a szerencsétlent, akinek levágták karjait, lábait azért, hogy Ausztria politikai hatalmát megtörjék. Ennek jegyében levágták hegyvidékeinket ásványforrásainkkal, elvették kiváló termőföldjeink jelentős részét, Európa élvonalában lévő példás nemzeti körút típusú út és vasúthálózatunkat feldarabolták, és magyar testvéreink felét a korábbi nemzeti kisebbségek szolgálatába kényszerítették. A paranoiás nemzetgyilkossággal az Egyesült Államok nem értett egyet, nem írta alá a Trianoni Szerződést. Az európai ANTANT azonban súlyosan melléfogott. A vákuumot, amit teremtettek, betölteni nem voltak képesek, politikusaik orruknál nem láttak tovább, és virtuálisan meghívták Adolf Hitlert, hogy új német birodalmával töltse be. Ezzel az európai ANTANT hatalmak, az Egyesült Királyság és Franciaország, bekényszerítették a földkerekség valamennyi népét a második Világháború tragikus borzalmaiba. Itt az idő, hogy a 21. század új európai rendjének törvényei szerint felszámoljuk a nemzeti szolgaságot, visszaszerezzük nemzeti testvéreink sárba tiport szabadságát és emberi méltóságát. Székely testvéreink ezt önkormányzattal kívánják elérni. Ebben az erőfeszítésben a hazai és diszpóra magyarság szívből jövő kötelessége az, hogy támogassuk székely testvéreink erőfeszítését. Ezért kérem azokat, akik ezt a szöveget nehézség nélkül megértik, hogy írják alá a Petíciót.

George's progress

0 signed
10 George's goal