Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Activity

Denna motion är det enda som den Svenska Riksdagen har haft under utredning.

Motion 1997/98:U416 Utredning om amerikansk rymdforskning - riksdagen.se

Riksdagsförvaltningen
HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program – eller fortsättning på Stjärnornas krig Rymden utforskas Utforskningen av och världsherraväldet i rymden intensifierades efter andra världskriget. Raketer, sputnikar m m tävlade om utrymmet och de två supermakterna tävlade om vem som skulle vara först. Presidenter har kommit och gått,…Read More
See more