Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Yuhan Mustafa Kına's supporters

  • christianity
    Bulent Ozcan

    http://youtu.be/ne57NTigceE Bizler artık günahın köleleri değil Tanrı’nın köleleri olduğumuzdan Mesih aracılığıyla, günahı yenme yeteneğine sahibiz.