Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade
Facebooƙ Seȼurity

jag är en kvinna på 50 år.3 vuxna barn, gift med en man från Pakistan. Är aktiv medlem i Svenska kyrkan och i Civilförsvaret i min kommun. jag är förtidspensionerad p.g.a ryggskada,men vill komma tillbaka i arbete på 50%..jag stöder olika projekt som har med främst människor att göra i Sverige och Pakistan först och främst,men kan tänka mig annat också.M.v.h.Maria Afgun Rostedt