we_can_do_it
MPTF
islam
save_the_oceans
we_can_do_it
MPTF
Tianda Harahap

saya ingin melihat kondisi dunia ini menjadi lebih baik lagi. damai dan tiada peperangan