20 000 signatures supporting Golden Eagles in Norway // 20 000 signaturer for kongeørna i Norge

Don't kill Golden Eagles in Norway" reached our goal of 20 000 signatures. We thank you all for your kind support! The signatures have been sent to the Norwegian Government along with our professional arguments against this objectionable legal amendment from the Norwegian authorities.

"Ikke drep kongeørna" samlet 20 000 underskrifter, som var kampanjens mål. Vi takker dere alle for støtten! Signaturene har blitt sendt til Klima- og miljødepartementet sammen med faglig argumentasjon mot forslaget om å endre vilkårene for skadefelling av kongeørn.

to comment