Stancho Avramov
Stancho Avramov campaign leader

Петиция за затваряне на Делфинариума в Приморски парк Варна

Petition for the closure of the Dolphinarium in the Maritime Park - Varna

More and more people are realizing that dolphins are intelligent creatures that need outdoor space to be healthy. Capturing them does not seem to be well received. These parks abuse the dolphins, holding them captive for performances and business. If you understand it correctly, sign the petition. Traditional dolphinariums are already closed in many countries and India is the first country to legally recognize dolphins as individuals.

Все повече хора разбират, че делфините са интелигентни същества, които се нуждаят от открито пространство, за да бъдат здрави. Пленяването им изглежда не се приема добре. Тези паркове злоупотребяват с делфините, като ги държат в плен за представления и бизнес. Ако сте го разбрали добре, подпишете петицията. В много страни традиционните делфинариуми вече са закрити, а Индия е първата държава, която призна юридически делфините за личности.

Според Световната дружество за защита на животните, много диви делфини умират по време на опитите да бъдат заловени. Освен това, около половината от заловените делфини умират в рамките на три месеца, след като бъдат ограничени в плувните басейни. Някои се използват и за месо, за консумация от човека.

Въпреки че на пръв поглед изглежда, че делфините в увеселителните паркове се забавляват, това съвсем не е така. Те обикновено не правят много от триковете. Делфините са обучени да правят трикове, заради хранителните награди.

Uc

How you can help

About this photo
  • Inspired 1,653 signatures
  • Viewed 1,719 times
  • Shared 6 times

7 comments

to comment