Knut Forgard
Knut Forgard 6 signatures

Har 3 venner som har blitt innlagt på psykiatrisk institusjon ufrivillig. nr. 1 ble "løslatt" ikke så lenge etterpå.nr. 2 har blitt sluppet fri men må få jevnlige sprøyter, altså tvangsmedisineres. nr. 3 er innesperret og tvangsmedisineres ennå etter å ha "sonet" siden januar 2014. Felles for nr. 2 og 3 er at de "hørte stemmer". De som er åndelig bevisst vil kanskje tro at det er en åndelig evne som har åknet opp. Klarsynte og andre som behersker telepati kan også "høre stemmer". Er det en forbrytelse? Den medisinen de mottar, med tvang hva inneholder den? Gjør den virkelig godt for kroppen eller skader den kroppen? Får den pinealkjertelen, 3 øye og åndelige evner til å stenges av? Er det en slik stat vi ønsker? Jeg ønsker at staten skal tjene folket, ikke omvendt. Gi folket sine rettigheter, skriv under.

Campaign won!

About this story
  • Viewed 50 times
  • Shared 0 times
to comment