Annika Langlé
Annika Langlé 5 signatures

Jag kan inte tänka mig något mer absurt än vapenindustri på en planet där man anser sig hysa intelligent liv. Här i min lilla by ser jag numera, genom de många människor som hamnat här för att försöka få asyl, var dag hur vapen har förstört människors liv, både fysiskt och psykiskt. Jag hör om dem som inte har något att vända tillbaka till, som förlorat anhöriga och som skiljts från familjemedlemmar under den långa flyktvägen. Vad som drabbar dem som inte lyckas fly krig kan jag bara se på tv men det är ju inte svårt att tänka sig de enorma behov av hjälpinsatser som behövs och det oerhörda lidande som pågår. Jag är tacksam för att jag påminns om det varje dag så att jag inte kan glömma eller förtränga. Jag tror att allt vi gör, hur lite det än är, kan göra skillnad. Och jag vill så gärna leva på en planet med intelligent liv.

How you can help

About this story
  • Viewed 42 times
  • Shared 0 times
to comment