Bellona
Bellona campaign leader

Vi har krav på å vite hva som finnes i maten vi spiser, klærne vi går i og alt annet som vi omgir oss med hver dag. Miljøgifter er både helse- og miljøskadelige, for oss mennesker er de blant annet hormonforstyrrende, kreftfremkallende og kan føre til nedsatt fertilitet. Det Bellona før gravde opp i tønner finner vi nå i produkter som vi og våre barn omgir oss med i hverdagen. Vi krever at regjeringen tar grep og stopper spredning av miljøgiftene som i dag finnes i varene vi kjøper i butikken. Skriv under på kampanjen og si ja til et giftfritt samfunn!

Zp

3 comments

to comment