Nikola Ilievski
Nikola Ilievski campaign leader

<p>Ова што се случува,што го гледаме денес по улиците во Македонија, е како снимка од хорор филм. Гладни мачиња и кучиња, кој само се ''шутнати'' и оставени од ''луѓето''. Ајде барем неколку од нас , да се собереме и да покажеме дека се грижиме за уличните животни, дека им подаваме рака, ги спасуваме и дека ние сме нивниот глас.</p>

About this story
  • Viewed 3 times
  • Shared 0 times
to comment