Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
Mihail Krastanov
Mihail Krastanov campaign leader

ПЕТИЦИЯ
ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В БРАЗИЛИЯ

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската общност в Бразилия изказва своето недоумение и несъгласие с решението за отсраняване от поста извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия на господин Чавдар Николов , взето от Дисциплинарния съвет на МВнР . Считаме , че с този акт се нарушават правата на българите в Бразилия (които за пореден път остават без посланик) и същевременно се прави опит да бъде използван „случаят Боевски“ за обслужване на „теснопартийни" интереси .
Българската общност в Бразилия трябваше да чака дълги години за да има действаща и работеща дипломатическа мисия, каквато беше открита след назначаването на посланик Николов и неговия екип. За сравнително краткия период, през който действаше този екип , нито един казус на български гражданин не остана без разрешение .Посланик Николов и неговият екип насърчаваха и помагаха на всички културни и просветни дейности на българите в Бразилия. Чрез неговото съдействие българското училище успя да намери подходяща база , където българските деца изучават езика , историята и традициите ни. Чрез своя професионализъм и опит българският посланик в Бразилия работеше изцяло за българската кауза и за интересите на българските граждани, каквато е и мисията на всеки дипломат.
Българската общност в Бразилия настоява чрез съдействието на премиера и президента да бъде отменено решението на дисциплинарната комисия , с оглед че решението е взето едностранчиво (случаят Боевски), мотивите не са добре аргументирани и не обхващат цялостната дейност и мисия на посланик Николов.

Campaign closed

About this story
  • Inspired 132 signatures
  • Viewed 2,022 times
  • Shared 11 times

1 comment

to comment