Mihail Krastanov
Mihail Krastanov campaign leader

ПЕТИЦИЯ
ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В БРАЗИЛИЯ

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРЕЗИДЕНТСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Българската общност в Бразилия изказва своето недоумение и несъгласие с решението за отсраняване от поста извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия на господин Чавдар Николов , взето от Дисциплинарния съвет на МВнР . Считаме , че с този акт се нарушават правата на българите в Бразилия (които за пореден път остават без посланик) и същевременно се прави опит да бъде използван „случаят Боевски“ за обслужване на „теснопартийни" интереси .
Българската общност в Бразилия трябваше да чака дълги години за да има действаща и работеща дипломатическа мисия, каквато беше открита след назначаването на посланик Николов и неговия екип. За сравнително краткия период, през който действаше този екип , нито един казус на български гражданин не остана без разрешение .Посланик Николов и неговият екип насърчаваха и помагаха на всички културни и просветни дейности на българите в Бразилия. Чрез неговото съдействие българското училище успя да намери подходяща база , където българските деца изучават езика , историята и традициите ни. Чрез своя професионализъм и опит българският посланик в Бразилия работеше изцяло за българската кауза и за интересите на българските граждани, каквато е и мисията на всеки дипломат.
Българската общност в Бразилия настоява чрез съдействието на премиера и президента да бъде отменено решението на дисциплинарната комисия , с оглед че решението е взето едностранчиво (случаят Боевски), мотивите не са добре аргументирани и не обхващат цялостната дейност и мисия на посланик Николов.

Campaign closed

About this story
  • Inspired 132 signatures
  • Viewed 2,152 times
  • Shared 11 times

1 comment

to comment