Update #10 ·

News from European Parliament!!

Estimats amics.

Per fi vaig rebre notícies del Parlament Europeu!!!

Apart d’aquesta petició, el passat Desembre vaig fer a títol individual una petició al la Comissió de Peticions contra la nova llei d’educació pel mateix motiu. Fa dies vaig rebre una carta informant-me que la meva petició havia estat acceptada i que demanarien la opinió al Consell Europeu sobre si la nova llei d’educació representa un retrocés respecte la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. I recordeu que, en tant que aquesta Comissió coneix aquesta petició, la meva petició individual té també compta amb el suport de les vostres signatures!!. Ara ja som 14.087!! També els vaig actualitzar el nombre de signatures.

Independentment de la decisió que es prengui o les accions que poguessin dur a terme, quedarà en evidència la política del govern espanyol respecte altres llengües que no són el castellà.

Us mantindré informats de qualsevol notícia que rebi. Moltíssimes gracies un altre cop pel vostre suport!!

Marta

Dear friends,

Al last I got news from the European Parliament!!

Apart from this petition, last December I made individually a petition to the Committee on Petitions against the new Spanish education law for the same reason. Some days ago I received a letter informing me that my individual petition had been accepted and it will ask the Council of Europe whether it is a setback of the European Charter for Regional or Minority languages. And remember that, as long as this Committee knows about this petition, my individual petition is also supported by your signatures!!. We are now 14,087!! I also updated them the number of signatures.

Whatever de decision may be, and the actions that could be undertaken, there will be evidence of the Spanish government’s policy for other languages different from Castillan.

I´ll keep you informed of any other news I received. Thank and again for your support!!!!

Marta

19 comments

to comment