Update #2 ·

Update on November 23, 2012

Hallo, Belle heeft ondertussen een nieuwe thuis gevonden waar ze zal samenleven met een andere labrador. Voor haar hebben we een warm nestje kunnen vinden. Met haar baasje gaat het minder goed nu hij voorgoed afscheid van haar heeft moeten nemen. Wat dit doet met een mens kan je moeilijk in woorden uitdrukken... Dit blijkt ook uit het zeer groot aantal reacties die deze petitie heeft uitgelokt ! Voor Belle en haar baasje is het nu te laat. Reglementen hebben in rusthuis Ter Linde in Vilvoorde voorrang gekregen, niet mijn vraag om hen bij wijze van proefproject toe te laten met het oog op een aanpassing van het reglement. In het belang van de toekomstige Belles en baasjes hoop ik dat de directie én de verantwoordelijken van het OCMW hun belofte gaan houden en onderzoek gaan doen naar de haalbaarheid van het houden van huisdieren in serviceflats. En dit liefst op korte termijn ! Het ijzer moet gesmeed worden terwijl het warm is. Niet alleen in Vilvoorde trouwens, in alle woon- en zorgcentra met serviceflats ! Uw reacties zijn dan ook nog steeds welkom ! Met vriendelijke groeten, Linda Moreels

to comment