Alfonso Miró
Alfonso Miró campaign leader

A petition to OLI MIRO
Els signants de aquest document sol · licitem a TOTES les institucions de la comunitat balear Que sol · licitin i pressionin Per Què el president de les Illes Balears Dimiteixi Com a tal, Per La seva Falta de Sensibilitat i humilitat Cap al poble balear. Per no complir el programa electoral enganyant a tota una comunitat balear. Els sotasignats demanem A Tota la comunitat intel · lectual balear Que inici un Procés constituent a les Illes Balears.

2 comments

to comment