Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
Stanqo Varnenski
Stanqo Varnenski campaign leader

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;.

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;.

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;.

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;.

5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;.

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.

Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".

Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат! Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него! Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!

D3b

16 comments

to comment