Stanqo Varnenski
Stanqo Varnenski campaign leader

Обявяването на 400 метровата ивица на Българското Черноморско крайбрежие от бреговата линия навътре в сушата със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:

1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;.

2. осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;.

3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;.

4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;.

5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;.

6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.

Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".

Едно море ни остана, макар и съсипано - не давайте и него да ни вземат! Да премахнем строежите и оградите които ни делят от него! Да съхраним за поколенията на България уникалната природа на Черноморското крайбрежие!

D3b

16 comments

to comment