Update #12 ·

Update on May 08, 2013

Collocatie (recht) Ga naar: navigatie, zoeken Met collocatie duidt men in het Belgisch recht een gedwongen opname in de psychiatrie aan. De term is verouderd, maar nog zeer gangbaar. Collocatie is overgenomen uit het Frans (collocation), maar komt uit het Latijn collocatio wat (samen)plaatsen betekent. Inhoud 1 Geschiedenis2 Wet van 26 juni 1990 ("wet bescherming persoon geesteszieke")3 Nederland4 Externe links Geschiedenis In de eerste "krankzinnigenwet" (1850) werd collocatie als begrip ingevoerd. De maatregel was bedoeld voor mensen van by Text-Enhance">wie men meende dat ze een gevaar vormden (voor zichzelf en/of voor hun omgeving). De collocatie kon toen worden aangevraagd door de bestendige deputatie, de provinciegouverneur, het gemeentebestuur of de burgemeester (om zijn medeburgers te beschermen) of zelfs door ieder ander belanghebbende persoon. Wet van 26 juni 1990 ("wet bescherming persoon geesteszieke") De gedwongen opname mag niet meer gevraagd worden door de lokale overheid (een politieke tegenstander kon door de burgemeester worden "gecolloqueerd").

to comment