George Iliev
George Iliev campaign leader

Отоманската Империя (дн. Турция) e извършила престъпление срещу човечеството

На 24 май 1915 Съюзниците: Великобритания, Франция и Русия, съвместно правят изявление, с което обвиняват за първи път друго правителство (Отоманската Империя дн. Турция) в извършването на "престъпление срещу човечеството"[1]. Извадка от съвместното изявление гласи:

" В предвид на тези нови престъпления на Турция срещу човечеството и цивилизацията, Съюзническите правителства заявяват публично на Високата порта, че те ще държат отговорни за престъпленията всички членове на Османското правителство, както и тези техни посредници, които са замесени в кланетата."
Само 3 месеца по-късно на 24 август 1915 Фердинанд сключва съюз със Отоманската Империя дн. Турция срещу Великобритания, Франция и Русия"

2 comments

to comment