Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
George Iliev
George Iliev campaign leader

Отоманската Империя (дн. Турция) e извършила престъпление срещу човечеството

На 24 май 1915 Съюзниците: Великобритания, Франция и Русия, съвместно правят изявление, с което обвиняват за първи път друго правителство (Отоманската Империя дн. Турция) в извършването на "престъпление срещу човечеството"[1]. Извадка от съвместното изявление гласи:

" В предвид на тези нови престъпления на Турция срещу човечеството и цивилизацията, Съюзническите правителства заявяват публично на Високата порта, че те ще държат отговорни за престъпленията всички членове на Османското правителство, както и тези техни посредници, които са замесени в кланетата."
Само 3 месеца по-късно на 24 август 1915 Фердинанд сключва съюз със Отоманската Империя дн. Турция срещу Великобритания, Франция и Русия"

2 comments

to comment