Soheil Ghahremani
Soheil Ghahremani campaign leader

سهم ایران از دریای خزر 50% است نه 10%ای که الآن داریم!

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سهم واقعی و قانونی ایران از دریای خزر 50 درصد است اما چنانچه مسوولین کشورمان بخواهند لطفی به همسایگان خود بکنند نباید سهم ارفاقی بیش از 10 درصد باشد بنابراین در نهایت و در کمترین سهم، حق ایران نباید کمتر از 40 درصد باشد.
http://www.facebook.com/IranIslands

16 comments

to comment