George Iliev
George Iliev campaign leader

ДЕКЛАРАЦИЯ осъждаща геноцида над българските християни и несправедливото отнемане и експлоатиране на имотите им в Одринско през 1913г

Ние, народните представители от 41-ото Народно събрание,
– като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл, на международното право в областта на правата на човека и малцинствата;
– като се позоваваме на Европейската харта за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Приетата на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание на ООН Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид, ратифицирана от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г.и от Турция на 31 юли 1950;
– като изразяваме огромното си съжаление за това, че от лятото на 1913г в продължение на 99 години, Българската и Турската държави не съумяха да накат виновниците, нито до върнат на жертвите насилствено отнетите им имоти, нито да компенсират по подобаващ начин отнетите човешки животи, нито насилията и униженията и осакатяванията от всякакъв характер
– като изразяваме категоричното си убеждение, че за подобни престъпления не може да има давност,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Осъждаме категорично проведеният през 1913 г геноцид над българското население в нарушение на Лондонския мирен договор.
2. Обявяваме прогонването на над 1 360 000 самоопределили се българи и християни от родните им законни имоти в границите на Одрински вилает до 1912 г. за геноцид съпроводен с етническо прочистване.
3. Призоваваме Турската и Българската държави да направят необходимото за връщане на имотите в реални граници, за заплащане на пропуснати ползи и наеми от тях в продължение на 100 години и компенсиране потомците на жертвите на геноцида. Опитът той да се покрие с давност от Турска страна, прехвърля вината на турските политици върху българските им колеги.
Декларацията ще бъде приета от 41-ото Народно събрание на 03 март 2012 г. за да поправи позора от 11.1.2012 и да избегне линчуването на гласувалите „ЗА” на 11.1.2012
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

(турската държава продължава да събира наем от нашите имоти)

1 comment

to comment