Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
George Iliev
George Iliev campaign leader

ДЕКЛАРАЦИЯ осъждаща геноцида над българските християни и несправедливото отнемане и експлоатиране на имотите им в Одринско през 1913г

Ние, народните представители от 41-ото Народно събрание,
– като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл, на международното право в областта на правата на човека и малцинствата;
– като се позоваваме на Европейската харта за правата на човека, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Приетата на 9.12.1948 г. с резолюция 260 A (III) на Общото събрание на ООН Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид, ратифицирана от България с Указ № 300 от 23.06.1950 г.и от Турция на 31 юли 1950;
– като изразяваме огромното си съжаление за това, че от лятото на 1913г в продължение на 99 години, Българската и Турската държави не съумяха да накат виновниците, нито до върнат на жертвите насилствено отнетите им имоти, нито да компенсират по подобаващ начин отнетите човешки животи, нито насилията и униженията и осакатяванията от всякакъв характер
– като изразяваме категоричното си убеждение, че за подобни престъпления не може да има давност,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Осъждаме категорично проведеният през 1913 г геноцид над българското население в нарушение на Лондонския мирен договор.
2. Обявяваме прогонването на над 1 360 000 самоопределили се българи и християни от родните им законни имоти в границите на Одрински вилает до 1912 г. за геноцид съпроводен с етническо прочистване.
3. Призоваваме Турската и Българската държави да направят необходимото за връщане на имотите в реални граници, за заплащане на пропуснати ползи и наеми от тях в продължение на 100 години и компенсиране потомците на жертвите на геноцида. Опитът той да се покрие с давност от Турска страна, прехвърля вината на турските политици върху българските им колеги.
Декларацията ще бъде приета от 41-ото Народно събрание на 03 март 2012 г. за да поправи позора от 11.1.2012 и да избегне линчуването на гласувалите „ЗА” на 11.1.2012
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

(турската държава продължава да събира наем от нашите имоти)

1 comment

to comment