Shining Hiru
Shining Hiru 1 signature

රටේ පවතින අසාධාරන නීති මාලාවන් වෙනස්විය යුතුයි. නිදහසේ ජීවත්වීමේ අයිතිය සැමටම ලැබිය යුතුය‍. 365 සහ 365අ යන නීති වගන්තීන් වෙනස් වියයුතුයි.

Campaign closed

About this video
  • Inspired 1 signature
  • Viewed 11 times
  • Shared 1 time
to comment