Petra Lorentzi is working to Cook Organic, Not the Planet!

Petra Lorentzi

Jag vill att mina barn och barnbarn ska kunna gå en ljus framtid till mötes... Just nu känns läget hopplöst men Tillsammans kanske vi kan göra skillnad!!!! Jag hoppas och tror.....

1 person has helped so far

Pia Vallés
1 pledge

Messages for Petra

to comment