Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Ignasi Clot is working to 100.000 SIGNATURES DEMANEN LA DIMISIÓ DE JOSÉ RAMON BAUZA

Ignasi Clot

Arran de les fatals conseqüències que per als Països Catalans, i la llengua, la cultura i la Nació Catalanes, està emprenent el govern feixista espanyol del Sr. Bauzà, en demano i n´exigeixo la seva dimissió.

Dimissió immediata, fulminant i irrevocable de tot el govern Bauzà.!!!!

2 people have helped so far

Messages for Ignasi

to comment