Luminita Petru is working to Vreau canalul ARTE TV in grila TV

Luminita Petru

Canalul ARTE difuzeazà emisiuni de informatie culturalà, politicà din întrega lume. Filmele care prezintà tàri mai apropiate sau mai depàrtate au avantajul de a aràta viata de zi cu zi a omenilor din locurile respective. In felul acesta te simti mai aproape de tàrâmul vizionat decât în càlàtoriile pe care le poti face. Am vizitat astfel regiuni din România depàrtate de orase, în deltà sau în crestele muntilor si am simtit frumusetea sufleteascà a acestor oameni pe care nu o poti distinge în vacarmul altor emisiuni.
E o emisiune franco-germanà care permite românilor sà fie la curent cu toate noutàtile din artà, filozofie, stiintà din lume.
De ce sà fie lipsiti compatritii nostri de aceastà frumusete?

43 people haven't responded

Abdelwahab Meddeb
Hasn't responded
Replica de Constanta
Hasn't responded
Libri Mondo
Hasn't responded
Doina Uricariu
Hasn't responded
Nicolae Luca
Hasn't responded
Cleopatra Lorintiu
Hasn't responded
Virginia Teodoru
Hasn't responded
Marius Enache
Hasn't responded
Anca Marr
Hasn't responded
George Mamo
Hasn't responded
Emanuel Pope
Hasn't responded
Liviu Ioan Stoiciu
Hasn't responded
Ioana Enache
Hasn't responded
Doina Berchina
Hasn't responded
Philippe Sunou
Hasn't responded

Messages for Luminita

to comment