Frans Ansems is working to People's Mandate for a "Global Resource Based Economy".

Frans Ansems

WHY THIS CAMPAIGN MATTERS TO ME; I am explaining below, read it, watch it and you will now (in english and dutch translated)
- your own health and what you can do about it
(all the lies of the medical world and the big pharmacy companies)
Je eigen gezondheid en wat je er aan kunt doen
(alle leugens van de medische wereld en de grote pharmaceutische bedrijven)
- the New World Order (google if you don't know)
(for the sake of our children, grandchildren and the generations after them)
De Nieuwe Wereld Orde (zoek op op google als je het niet weet)
(omwille van onze kinderen, kleinkinderen en de generaties na hen)
- respect all living creatures in the way they deserve, people as well as animals
(watch the video-link)
respekteer alle levende wezens op de manier die ze verdienen, zowel mensen als dieren
(bekijk de video-link)

http://www.youtube.com/watch?v=es6U00LMmC4

Gary Yourofsky "best speach ever"
http://www.collective-evolution.com/2010/05/06/woody-harrelson-thoughts-from-within/

(hoe Woody Harrelson heel in het kort de wereld ziet)
- take actions to rescue the environment from pollution, destruction and false flag behaviors by governments
and big companies, (as Shell, Gazprom, Bayer, Dupont, Barclais, GE, Dow, Goldman Sachs, Monsanto, etc..)
neem maatregelen om het milieu te redden van vervuiling, vernietiging en valse vlag gedrag door overheden
en grote bedrijven, (zoals Shell, Gazprom, Bayer, Dupont, Barclais, GE, Dow, Goldman Sachs, Monsanto, etc..)
- about what is going on, on top of the pyramid the world is divided in (google Illuminati - NWO - DHS - SEMA camps)
and how they manage to have control over us by using HAARP (GOOGLE THIS) and CHEMTRAILS ( or google this and just
watch the sky on a sunny day and compare it with what you saw 20-50 years ago and now!!
over wat er gaande is, op de top van de piramide de wereld is verdeeld in (google Illuminati - NWO - DHS -
Sema-kampen)
en hoe ze erin slagen om controle over ons hebben door het gebruik van HAARP (GOOGLE DIT) en chemtrails ( google dit
en/of kijk gewoon naar de hemel op een zonnige dag en vergelijk het met wat je zag 20-50 jaar geleden en nu!
- watch your money, or what it is worth today, by looking into the big LIE of the banks (google: federal bank since 1913)
and what you can do to assure it.
let op uw geld, of wat het waard is vandaag de dag, door te kijken naar de grote leugen van de banken (google: federale
bank sinds 1913) en wat je kunt doen om het zeker te stellen.

http://www.youtube.com/watch?v=LFfEwgCW2to
- the truth behind "9-11" (everybody knows), 3-11 (Fukushima) and the OIL disaster in the Mexican Golf and the
consequences for world-peace, the oceans and all life.
de waarheid achter "9-11" (iedereen kent dit), 3-11 (Fukushima) en de olie ramp in de Mexicaanse Golf en de
gevolgen daarvan voor de wereldvrede, de oceanen en alle leven.

I managed to put video-links after every subject I mentioned, so, don't you tell me ever, you didn't know about it.
Ik slaagde erin om video-banden na elk onderwerp dat ik noemde, te zetten, dus, ga me nooit vertellen, dat je er niets
over wist.

I hope sincerely, because you are my family and friends, that this will help you to see the real thing what is happening in the world of today and what we can expect for special this year, so, you will not be totally surprised and you will be able to react properly.
Ik hoop van harte, want jullie zijn mijn familie en vrienden, dat dit jullie zal helpen om de waarheid te zien over wat er gebeurt in de wereld van vandaag en wat we kunnen verwachten voor speciaal dit jaar, dus je zult niet totaal verrast zijn en in staat zijn om goed te reageren.

Please, do me and yourself a favor, read all, see and listen to all the videos and spread them among your friends.
Alsjeblieft, doe mij en jezelf een plezier, lees alles, kijk en luister naar alle video's en stuur ze door naar uw vrienden.

WE SHOULD WAKEN UP ALL.
We moeten allemaal wakker worden.

PS a delicious steak, spare-ribs, chicken, a glass of milk and other dairy products or an egg. Watch were they come from!!
een lekkere biefstuk, spare-ribs, stukje kip, een glas melk en andere melkproducten of een ei. Kijk waar het vandaan komt!!

http://www.youtube.com/watch?v=THIODWTqx5E#t=638

5 people have helped so far

126 people haven't responded

Tatyana Skoblyakova
Hasn't responded
Wangpo Tethong
Hasn't responded
Julie Damon
Hasn't responded
Yossi Shmool
Hasn't responded
Mel Tzitzileri
Hasn't responded
Paula Jones
Hasn't responded
Miriam Miron
Hasn't responded
Therese Bonath
Hasn't responded
Jenny Bron
Hasn't responded
Janus Trijselaar
Hasn't responded
Irene Kucyk
Hasn't responded
Vida Fritz
Hasn't responded
Anna Backx
Hasn't responded
Raymond Habraken
Hasn't responded
Olga Matweewa
Hasn't responded

Messages for Frans

to comment