Hanh Tran is working to Free Vietnamese blogger Dieu Cay

Hanh Tran

We need to force the government of Vietnam to free all prisoners of conscience, but we need to focus on one at a time. Điếu Cày has been imprisoned for a year now without trial. The government hasn't got a case against him that will stand up in a proper court of justice. He must go free now.
Chúng ta cần buộc chính phủ VN phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, nhưng nên chú tâm vào từng người một. Blogger Điếu Cày đã ngồi tù cả năm mà chưa được đem ra xử. Chính phủ VN không có cáo trạng nào để kết án Điếu Cày mà có thể được chấp nhận bởi một toá án công lý thực thụ. Điếu Cày phải đựợc tự do ngay lập tức.

10 people have helped so far

Hà Phương
Signed
Ai Van Diep
Signed
clara tran
Signed
Lan Tran Cao
Signed
William Yang
Signed
Loc Bui
Signed
Hung Bui
Signed
Anonymous
Signed

43 people haven't responded

Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded
Anonymous
Anonymous
Hasn't responded

Messages for Hanh

to comment