Nederland: stijgend aantal kinderen groeit op in armoede

Het aantal kinderen, dat in armoede opgroeit, neemt toe. Dat blijkt uit het Armoedesignalement 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2010 maakten 327.000 kinderen jonger dan 18 jaar deel uit van een gezin…Read More

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding: met papa en mama mee

Op 20 november 1989 gaven de landen van de wereld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem hun goedkeuring aan de tekst van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dat was een gebeurtenis van grote historische betekenis. Voor het eerst…Read More

Wij zijn van mening dat de Nederlandse wet moet veranderen

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt helpen. Indien u achter deze zaak staat, of ongelijkwaardig ouderschap ervaart, of iemand kent die dit heeft meegemaakt, steunt u dan alstublieft deze actie om de Nederlandse wet aan te passen, click "delen" en…Read More

Wij zijn van mening dat de Nederlandse wet moet veranderen

We zijn nu met 3000 supporters! Wij zijn van mening dat de Nederlandse wet moet veranderen. Het actiecomité ‘met papa en mama mee’ is gesterkt door uw steun, en heeft plannen om een wetsvoorstel te presenteren, met behulp van een aantal leden van de Tweede…Read More

Ieder kind heeft recht op zorg en opvoeding van beide ouders

Ieder kind heeft recht op zorg en opvoeding van beide ouders en het recht om contact te houden met beide ouders, bij geboorte en ook na scheiding. Beide ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg en opvoeding van hun kinderen. Toch wordt in…Read More

Een belangrijke boodschap

Dit is een belangrijke boodschap voor vaders, moeders, grootouders en alle personen die ons schreven met hun verhalen en hun aanmoedigingen. Wees hoopvol. Wees sterk. Jullie verhalen worden gehoord en zijn in ons hart. Jullie verhalen en boodschappen zijn…Read More

Conferentie: “met papa en mama mee” - kinderen hebben recht op zorg van beide ouders

Conferentie voor experts en professionals op 27 mei 2011 in Kasteel de Haar: “met papa en mama mee”, kinderen hebben recht op zorg van beide ouders. Met medewerking van onder meer: Prof. Dr. Femmie Juffer, hoogleraar adoptie, Universiteit van Leiden; Dr.…Read More
See more

1 comment

to comment