بالاترین مرد! آزادگی متولد شد

آزادگی ، سعی کرده است تا نسخه پارسی وبسایت خبری اجتماعی دیگ باشد. نمونه دیگر از این دست را می توان وب سایت ردیت نام برد . در طراحی و پیاده سازی آزادگی سعی برآن بوده است تا اصول و قواعد وب 2 لحاظ شود. در آزادگی کاربران می توانند لینک مطالب ، ویدئو ها ، عکس ها…Read More

با سپاس از شما هم اکنون تعداد اعضای این صفحه به 6000 نفر رسید

امید که روزی به بیش از 10000 عضو برسیم در نظر داریم با زیاد شدن تعداد اعضا به پیشنهاد یکی از دوستان مستقلن و جدا از صدا و سیما دریافت آگهی کنیم و شرکت ها و نهادها را به جای صدا و سیما به سمت مردم بکشانیم. لطفن به دوستان خود بگویید

I Dont Participate in Tehran Government Poster Biennial!

Every GRaphic Designer... We need you.... From you 5000 people can I reach 500 Graphic Designer? Here: http://causes.com/graphic or Here with no NEED facebook account: http://www.petitioniran.com/?page=petition&pid=BGN52178

We passed 5000 people...

We passed 5000 people... Please go on and everybody invite JUST 10! Then we will 50.000! We are INFINITE!

United For Iran [in 23 Languages]

http://www.youtube.com/watch?v=ye3XEyvIcyg A message from IRAN... Dont Recognize Iran Coup Regime! in 23 Languages include: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Norwegian, Persian,…Read More

Wings of IRAN!

Design Posters for Iranian People that Protest against Coup Regime in IRAN. We Iranians invite Designers all over the world to participate in this Cause. Design a Poster about these days occurrences in IRAN. Please JOIN…Read More

YouTube Bomb!

Hi, We are planning a new idea. We want to bombing! YouTube with our green video clips. Whatever you want and wahtever you sing. it doent matter. JUST BE THERE WITH FOR US! Easy: pick up your cell phone, take the movie, add a green filter, upload it to…Read More
See more
to comment