Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade

Det er nå det begynner!

På begynnelsen av 2000-tallet kjørte det såkalte barnevernet og deres støttespillere over barnevernskritikerne og utryddet dem nesten. FrP ble lurt, og la ned kampen (ridde to hester for ikke å miste velgere). Akademikerne og politikerne beit på…Read More

Politisk makt for bevegelsen mot familieovergrep

Det folkebevegelsen mot barnevernsovergrep kan gjøre er å samle mennesker og spre kunnskap. Kan vi bli 2% (ca 55000) av de stemmeberettigende, så kan vi true regjeringer. Å flytte 2% av stemmene fra de såkalte borgerlige til de såkalte sosialdemokratenes…Read More

Blekkspruten og prof Lars Smiths massedeportasjoner av barn

Prof Lars Smith, en av norsk barneverns guroer, vil ta ti barn fra foreldre for å redde ett. Selv om forskningen og statistikken sier at dette ene ikke blir reddet. Det siste passer seg imidlertid ikke å vite. "Utsagnet, som får de fleste av oss til å…Read More

Barnevernsutsatte må "stramme grepet"

Jeg er blitt inspirert av en ny gruppe på Facebook, som erkjenner forskning av høy kvalitet, og som tør si fra om overgrep og overgripere. Gruppen er også åpen for å lytte til den europeiske menneskerettighetstradisjon hvor såkalte negative…Read More

Europeiske demonstrasjoner mot det norske barnevernet

English: http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=35451#p35451 Lånt dette fra Forumet Redd Våre Barn, og Marianne Skånland. http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=35443#p35443 SITAT: Demonstrasjoner mot norsk barnevern mange steder den 30. mai 2015, samt…Read More

Hjelpen er ikke alltid det du ønsker

Mange søker hjelp mot det såkalte barnevernet. De vil ikke gripe at hjelpen er mot deres egne tanker om barnevernet. Når hjelpen er at de må lese ditt og datt for å lære og forstå, så er de pluttselig ikke så interesserte mer. De virker lete etter et lite…Read More

Tsjekkiasakene - til topps i tsjekkisk media og politikk

Overgrepet mot Eva Michalakova med familie, og andre tsjekkiske har vekket reaksjoner helt til topps i tsjekkisk politikk. Siden dette er Europa så relaterer det mer til Norge NÅ enn f.eks India-sakene (India er framtidens stormakt!). Jeg har skrevet på…Read More
See more

1 comment

to comment