One mission: EPIDEMIC FREE NEPAL

WAKE UP!!!!! “LET’S NOT FACE ANOTHER EPIDEMIC IN NEPAL” Dear all, “paschim paaila”, being an informal youth network working on environmental health with focused on WASH and Disaster as social concern, raising its steps to make Nepal from all kinds of…Read More

"लौन अब त केहि गरौ"

सामान्य कुराहरु जस्तै सुरक्षित खानेपानी, व्यक्तिगत सरसफाई तथा सुरक्षित बानीबेहोरा आदिमा बिशेष ध्यान दिन सकिएमा नै बच्न सकिने झादापखालाजन्य सामान्य रोगहरुबाट नै नेपालमा ३०० भन्दा बढी नेपालीहरुको अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको तितो यथार्थ हामी सामु आज पनि ताजै…Read More

LET'S NOT FACE ANOTHER EPIDEMIC IN NEPAL

Dear all, DO YOU THINK YOU HAVE A SOCIAL RESPONSIBILITIES. THEN, LET US ALL STAND ON THE ISSUE OF WATER AND SANITATION AS A SOCIAL CONCERN ISSUE, BUT NOT ONLY AS A HEALTH OR, ENVIRONMENTAL ISSUE. LET'S STAND ALL. LET'S NOT FACE ANOTHER EPIDEMIC IN…Read More
to comment