لطفا این مقاله را بخوانید و اطلاع رسانی کید

همکاری جهت راه اندازی پایگاه تحلیلی خبری

با سلام بدوستان گرامی بمنظور اطلاع رسانی و اصرار بر درخواستهای قانونیمان از سازمانهای جهانی درصدد ایجاد پایگاه تحلیلی خبری قدرتمندی هستیم که توسط آن با عنوان بیعدالتی های حکومت جور در ایران سازمانهای جهانی را مجبور با اتخاذ تصمیمات سازنده و کارا نموده، از…Read More

تجمع فردا شنبه

تجمع فردا شنبه 4 بعد از ظهر زیر پل کریمخان روبروی دفتر روزنامه اعتماد ملی بجنبید اطلاع رسانی کنید وقت تنگ است رسانه ماییم

thanks for joining mycause

با تشکر از شما دوستان برای پیشبرد این حرکت لطفا دوستان خود را برای شرکت در آن دعوت کنید و برایی ارائه حرکت به سازمان ملل پیشنهادات خود را به بنده ارسال کنید. msabahi.wordpress.com [email protected]
to comment