Tama Smith
Tama Smith

WHY WHY WHY DEAR JESUS, DEAR GOD < DEAR SAINTS AND ANGELS: WHY DO YOU ALLOW SO MUCH SUFFERING? WHAT DID THESE POOR ANIMALS DO TO DESERVE THE SUFFERING>>You already know dear God , what I want you to do to those people who torture and kill the innocent...I ask you to please( BEAT THE LIVING SHIT OUT OF THEM,) so that they end up only ABLE to be spoonfed pastina!!!!PLEASE BEAT the BASTARDS GOOD...I love that before these shits die , they are definetly going to suffer, for all the suffering...

WHY WHY WHY DEAR JESUS, DEAR GOD < DEAR SAINTS AND ANGELS: WHY DO YOU ALLOW SO MUCH SUFFERING? WHAT DID THESE POOR ANIMALS DO TO DESERVE THE SUFFERING>>You already know dear God , what I want you to do to those people who torture and kill the innocent...I ask you to please( BEAT THE LIVING SHIT OUT OF THEM,) so that they end up only ABLE to be spoonfed pastina!!!!PLEASE BEAT the BASTARDS GOOD...I love that before these shits die , they are definetly going to suffer, for all the suffering they have caused...I HATE YOU WITH ALL MY HEART...I HATE YOU KILLERS>>>SUFFER AND DIE!...THEN ROT IN ~~~HELL~~~

Tanja Batinić
Tanja Batinić
 • Tama Smith

I just wish like you...because they are monsters and they must suffer 10000 times more then poor animals...

Tama Smith
Tama Smith
 • Tanja Batinić

~~~~Y~E~S~~~

Peter Hawes
Peter Hawes

It's wrong basically to kill an animal just so you can wear its fur. The fur belongs on the animal from birth until death. It is not ours to decide we're going to take for our own when the animal needs it and we don't. WAKE UP HUMANS!

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

NEVER HAVE I HAD SUCH AN ISSUE WITH ANYONE ON FACEBOOK IN THE 5 YEARS ON FACEBOOK. TRUTH IS THE TRUTH ARE THE FACTS.

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

WITH FRIENDS LIKE THAT WHO NEEDS ENEMIES.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

It's heartbreaking what they do to these creatures. I can't get my head around it. What on earth is it like to be that animal?

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT...

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT IS VULGAR AND SHE HAD AN ATTITUDE FOR THE BEGINNING. I SHOULD HAVE BEEN THE ONE PISSED YET IT'S A WASTE OF ENERGY. SHE ALSO WAS RUDE WITH YOU TELLING ME HOW TO BLOCK THE GAME REQUEST. I HAVE HER NOW BLOCKED SO SHE WILL NEVER SEE MY COMMENTS NOR WILL I SEE HERS. THERE ARE MANY TYPES OF VEGANS. ONES FOR HEALTHY, ONES FOR ANIMALS AND ONES THEIR EGO. SEEN NASTY VEGANS AT PROTEST AND OTHERS THAT ARE KIND & CARING. THERE WAS NO NEED FOR MARGO TO BE SO RUDE, PERIOD. REGARDLESS, SHE IS A PSYCHO IN MY BOOK. WITH 7 COLLEGE DEGREES I KNOW WHAT I KNOW AND NEVER SAID ANYTHING TO "MAKE" HER BELIEVE THAT SHE WAS LESS THAN.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

I'm not worried thanks. I haven't seen it no.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Philip Wollen? Never heard of him

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

or Peter Singer

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Ok, thanks

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No worries

Cristian Iancu
Cristian Iancu

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars,...

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Mat 6.1-2;
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
Prov 10.12; 1Pet 4.8;.
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
1Cor 10.24; Filip 2.4;.
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
Ps 10.3; Rom 1.32;.
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Rom 15.1; Girl 6.2; 2Tim 2.24;.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;.
1Cor 8.2;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
2Cor 3.18; 2Cor 5.7; Filip 3.12; Mat 18.10; 1Ioan 3.2;.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte;...

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
Apoc 13.12-14; Apoc 17.8;
4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
Apoc 18.18;
5 I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Dan 7.8; Dan 11.25; Dan 11.36; Apoc 11.2; Apoc 12.6;
6 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
Ioan 1.14; Col 2.9;
7 I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
Dan 7.21; Apoc 11.7; Apoc 12.17; Apoc 11.18; Apoc 17.15;
8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
Ex 32.32; Dan 12.1; Filip 4.2; Apoc 3.5; Apoc 20.12-15; Apoc 21.27; Apoc 17.8;
9 Cine are urechi să audă!
Apoc 2.7;
10 Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Isa 33.1; Gen 9.6; Mat 26.52; Apoc 14.12;
11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
Apoc 11.7;
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei,...

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Apoc 16.2; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
Apoc 14.9; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Apoc 14.12; Apoc 15.2;
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Apoc 17.9; Apoc 15.2; Apoc 21.1

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu...

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Col 1.23; 1Ioan 2.6;
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
Osea 14.8; Filip 1.11; Filip 4.13;
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
Mat 3.10; Mat 7.19;
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 14.13-14; Ioan 16.23; Ioan 15.16;
8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
Mat 5.16; Filip 1.11; Ioan 8.31; Ioan 13.35;
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
Ioan 14.15-23;
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 16.24; Ioan 17.13; 1Ioan 1.4;
Dragostea frăţească.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Ioan 13.34; 1Tes 4.9; 1Pet 4.8; 1Ioan 3.11; 1Ioan 4.21;

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor...

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
Ezec 11.23; Ioel 3.12-14;
5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!
Amos 1.1; Mat 16.27; Mat 24.30-31; Mat 25.31; Ioel 3.11;
6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
Apoc 22.5; Mat 24.36; Isa 30.26; Isa 60.19-20; Apoc 21.23;
8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
Ezec 47.1; Ioel 3.18; Apoc 22.1;
9 Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
Dan 2.44; Apoc 11.15; Efes 4.5-6

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

AMIN

Renee Boteilho
Renee Boteilho

CHINA, SOUTH KOREA, NORTH KOREA, VIETNAM, CAMBODIA AND ALL THESE DAMN OTHER COUNTRIES WHERE THERE ARE NO ANIMAL RIGHTS.......NO EMPATHY OR COMPASSION CAN BE FOUND HERE! GOD WAKE UP DAMN IT AND HELP THE ANIMAL RIGHTS MOVEMENT AND SEND A SUNAMI AND EARTHQUAKE TO CHINA AND SAVE ALL THE INNOCENT ANIMALS AND MAYBE THE FEW 1% (IF YOU CAN EVEN FIND THAT IN CHINA) OF PEOPLE THAT ARE KIND.

Sara-Leigh O'Shaughnessy
Sara-Leigh O'Shaughnessy
 • Renee Boteilho

Couldn't agree with you more. An earthquake is long overdue.

Karen Genosa
Karen Genosa
 • Renee Boteilho

I CAN'T BELIEVE IN ALOT OF COUNTRIES,EVEN AMERICAN WOMEN!!!!!,DO SUCH HARM AND INFLICT SO MUCH PAIN "TO GET FUR" THERE WOULD BE NO,NO FUR FARMS IF THERE WASN'T SOME PIECE OF SHIT OUT THERE THAT THINKS WEARING FUR "MAKES THEM LOOK COOL" AND RICH ASSHOLES THAT THINK IT'S PRESTIGIOUS!!!THIS VIDEO SHOULD BE SENT TO ALL ASSHOLES OUT THERE THAT WEAR FUR!!! THROWING RED PAINT ON THESE FURS DOES NOTHING,THEY JUST BUY ANOTHER AND MORE AND MORE ANIMALS SUFFER!!! IDK WHAT THE ANSWER IS,IT MAKES ME SAD...

I CAN'T BELIEVE IN ALOT OF COUNTRIES,EVEN AMERICAN WOMEN!!!!!,DO SUCH HARM AND INFLICT SO MUCH PAIN "TO GET FUR" THERE WOULD BE NO,NO FUR FARMS IF THERE WASN'T SOME PIECE OF SHIT OUT THERE THAT THINKS WEARING FUR "MAKES THEM LOOK COOL" AND RICH ASSHOLES THAT THINK IT'S PRESTIGIOUS!!!THIS VIDEO SHOULD BE SENT TO ALL ASSHOLES OUT THERE THAT WEAR FUR!!! THROWING RED PAINT ON THESE FURS DOES NOTHING,THEY JUST BUY ANOTHER AND MORE AND MORE ANIMALS SUFFER!!! IDK WHAT THE ANSWER IS,IT MAKES ME SAD THAT I'M LUMPED IN WITH ALL THE ASSHOLES IN THE WORLD THAT CHOOSE TO WEAR FUR!!

Patricia Ihtppl Solomon
Patricia Ihtppl Solomon
 • Renee Boteilho

Agree.

Sonnie Di
Sonnie Di
 • Renee Boteilho

Renee Boteilho, Honey, across this Globe Animal rights are Zero! Besides, cruel disgusting Bastards in Human body's; Lawmaker across this Globe decide over Life or death of an Animal! Not only the fare East Country's, but all Country's of this World have disgusting ruthless evil animal abuser, that deserve to be treated exactly as they do treat our precious Creatures! Thanks to Facebook people from across this, our World, gather together in groups fighting endless for our Animal Rights, against Lawmaker, and to put an END to Animal cruelty!

Moni Cereijo
Moni Cereijo
 • Renee Boteilho

Agrego Japón! Pueblos sádicos que no han mutado! Ojalá les venga un terremoto, seguido de un tsunami... parece que no entendieron el terremoto y tsunami anterior.

Barb Cuttance
Barb Cuttance
 • Renee Boteilho

There are no rights for any non human animals anywhere on earth..every country does this. What happens millions of times a day in all over the world in slaughter houses is exactly the same and people actually eat the flesh of these poor murdered animals..

Despina Justrabeau
Despina Justrabeau
 • Renee Boteilho

... but for a tsunami or earthquake are still WE those who will pay!!! They will ask money from us to help them!!! And animal cruelty will not stop! :-( I am very angry and sad because I cannot do anything against. I would kill them all!

John Swinge
John Swinge
 • Renee Boteilho

Well said

Noodly Soup
Noodly Soup
 • Renee Boteilho

You are quite brainless to target the source countries. Why not talk about the demand from the so-called "first-worlds"? I'm not speaking up for perpetrators but fault is PARTLY theirs, only. You, for one, failed to consider the other half of the picture. Well done.

Isabel Jennicka
Isabel Jennicka
 • Renee Boteilho

PLEASE!! WHAT EVER THE OPINION IS INDIVIDUAL PERSON STOP JUST TRY TO HELP THOSE ANIMAL'S THEY NEED OUR (THE HUMAN HELP) DONATE MONEY, SIGN THE PETITION, WRITE THE LETTER, EACH SECOND MANY OF THEM TORTURED AT THE END THEY DIE, WE THE ALL HUMAN REGARDLES OF OUR RELIGION, RACE CAN STOP THIS

Renee Boteilho
Renee Boteilho

This video needs to be sent to all the Kim Kardashians, JLo's, Rhianna's, Beyonce, Eva Longaria.....whatever her name is who wears furs. HORRIBLY CRUEL! BARBARIC PEOPLE...GOD NEEDS TO SEND HIS PUNISHMENT TO THESE BASTARDS!

Steve Avila
Steve Avila
 • Renee Boteilho

I can get behind that! You know exactly how I feel. Thanks! S.A.

Karina Abramian Westburg
Karina Abramian Westburg
 • Renee Boteilho

and the whole Royal family! Queen Elizabeth and all her relatives! i am so shocked and numb!! OMG! this is terrible this needs to stop! yes!

Alma Hernandez
Alma Hernandez
 • Renee Boteilho

I paste this link in her facebook.EVA LONGORA, JLO, THE KARDASHIANS...... I know they delete my coment ... but I DID IT ... share this link in the facebook of the artist MAKE A BOICOT!!!!!

Anne Grice
Anne Grice
 • Renee Boteilho

Yes just keep sending this to those selfish self righteous low self esteem people. We must protest at their shows to shame them because the messages just not getting through to the them. No decent worthy person would wear these furs, skins etc.

Andrea Cook
Andrea Cook
 • Renee Boteilho

Alma Hernandez: Thank You!!!!

Karen Pastore
Karen Pastore
 • Renee Boteilho

the mob wives also promote fur wearing all the time with parties and all on the show. the newest friend introduced is a fur and leather designer....Renee etc spit in the face of videos like this smirking...as if all the misogyny and bully like treatment of other women on the show was not bad enough.

Beverly Gannon
Beverly Gannon
 • Renee Boteilho

OMG Renee you R so right i agree with u BIG TIME. THE SCREAMS AND HORRIFYING ACTS on these poor animals made me physically sick. How can these peiple do this as a job even? the cold, hard , ruthless evil, no compassion people. Oh the poor poor animals.

Beverly Gannon
Beverly Gannon
 • Renee Boteilho

Alma Hernandez -- GUD FOR U. RIGHT ON!. . yES THEY NEED TO C IT.

Beverly Gannon
Beverly Gannon
 • Renee Boteilho

Karina Abramian Westburg - yes i agree with u .The royal family too. sickening hertaless people all of them

Josephine Bailey
Josephine Bailey
 • Renee Boteilho

All those so-called celebrities - who perpetuate this barbaric disgusting abhorrent trade - should all be skinned alive - and I for one would lick my lips like Hannibal Lecter!

Cristian Iancu
Cristian Iancu

2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

3 Remember, however, how thou hast received and heard! Remember and repent! If you do not watch, I will come like a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
1 Timothy 6.20, 2 Tim 1.13, Rev 3.11, Rev 3.19, Matthew 24.42-43, Matthew 25.13, Mark 13.33; Luc 12.39-40, 1 Thessalonians 5.2-6; 2Pet 3.10; Rev. 16.15;
4 Yet you have a few names in...

2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

3 Remember, however, how thou hast received and heard! Remember and repent! If you do not watch, I will come like a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
1 Timothy 6.20, 2 Tim 1.13, Rev 3.11, Rev 3.19, Matthew 24.42-43, Matthew 25.13, Mark 13.33; Luc 12.39-40, 1 Thessalonians 5.2-6; 2Pet 3.10; Rev. 16.15;
4 Yet you have a few names in Sardis which have not defiled their garments. They will walk with me in white: for they are worthy.
Acts 1.15, Rev. 4.4, Rev 6.1, Rev 7.9-13;.
5 He who overcomes shall be clothed in white raiment. I will not blot his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels. "
Rev. 8.19, Ex 32.32; Filip 4.3, Rev 13.8, 17.8 Rev, Rev 20.12, Rev. 21.27, Matthew 10.32; Luc 12.8;.
6 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. "
Rev 2.7;

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

ZHA.3.4...ISA.61.10....MAL.2.7....2.TIM.2.11.22.25..IOAN.21.15.17...FAPTE.20.28...EFSE.5.26.27......4.11.12.16....AMIN

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

1 I am the true vine, and my Father is Vierul.

2 Every branch in me that, and did not bear fruit, he taketh away: and every branch that beareth fruit, a clean, to bring more fruit.
Matt 15.3;
3 Now ye are clean through the word which I have spoken.
John 13.10, John 17.17; Eph 5.26; 1Pet 1.22;
4 Abide in Me, and I in you. As the branch can not bear fruit by itself, unless it abides in the vine, so neither can you bear fruit unless you remain in me.
Col 1.23; 1 John 2.6;
5 I am the vine, ye...

1 I am the true vine, and my Father is Vierul.

2 Every branch in me that, and did not bear fruit, he taketh away: and every branch that beareth fruit, a clean, to bring more fruit.
Matt 15.3;
3 Now ye are clean through the word which I have spoken.
John 13.10, John 17.17; Eph 5.26; 1Pet 1.22;
4 Abide in Me, and I in you. As the branch can not bear fruit by itself, unless it abides in the vine, so neither can you bear fruit unless you remain in me.
Col 1.23; 1 John 2.6;
5 I am the vine, ye are the branches. He who abides in Me and I in him bears much fruit, for apart from me you can do nothing.
Hosea 14.8, 1.11 Philip, Philip 4.13;
6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch barren and dry, then dry branches are gathered, thrown into the fire and burned.
Matthew 3.10, Matthew 7.19;
7 If you remain in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and you shall receive.
John 14.13-14, John 16.23, John 15.16;
8 If you bear much fruit, My Father is thereby glorified, and so you will be My disciples.
Matt 5.16; Filip 1.11, John 8.31, John 13.35;
9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love.

10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, just as I have kept My Father's commandments and abide in his love.
John 14.15-23;

IOAN.15.1.10
AMIN

Karen Craik
Karen Craik

In this day and age why are these people allowed to skin animals alive the cruelty of these defenceless animals cats as well in other countries I cannot believe this is allowed to happen! I feel so helpless why wont it stop, what can be done.....:(

Sue Hyde-east
Sue Hyde-east
 • Karen Craik

there are no words

Karen Craik
Karen Craik
 • Karen Craik

Like Lisa says drop a bomb on these arseholes...i could not watch it as it would torture my mind for weeks

Sue Hyde-east
Sue Hyde-east
 • Karen Craik

i didnt watch it i just signed

Lisa Ramirez
Lisa Ramirez

I honestly tried to watch, but I just couldn't. The tears were just pouring down my face and the HATE in my heart for these disgusting savages called humans was overwhelming. I would definitely do jail time if I were able to confront one of them. I pray someone drops a bomb on these savage countries. They all deserve to die a very very painful and tortureous death......hopefully they all do. KARMA

Rita Raffinone
Rita Raffinone
 • Lisa Ramirez

totally agree Lisa....but I could not even start to wathc the video. when i do the images never live my mind...and I just can't stand it ..but I will never stop to scream loud as I can my hate for this terrible, cruel practice.....

Karina Abramian Westburg
Karina Abramian Westburg
 • Lisa Ramirez

same here... couldn't watch this... people who do that to this poor things have no heart! Barbaric motherfuckers!!!!!!

Karen Genosa
Karen Genosa
 • Lisa Ramirez

Gregory Daniel IT SUCKS BIG TIME ALL OVER THE WORLD WHERE POOR ANIMALS SUFFER TO "DRAPE" THEIR FUR AROUND ANY HUMANS SHOULDERS,NO MATTER WHO THEY ARE OR WHEY THEY ARE!!!!!!!!!!

Sonnie Di
Sonnie Di
 • Lisa Ramirez

Gregory Daniel, you are talking such Bullshit, those are Human beings that know exactly what they are doing! I am a poor Citizen from the what you call rich West, "I don't skin Animals!" China is not poor, its the riches, largest, and strongest Country on this Globe! What are you talking about anyway? I can't believe what you are saying, because people are poor they have the right to skin Animals alive? Do you have all your Marbles right, really?

Patricia Ihtppl Solomon
Patricia Ihtppl Solomon
 • Lisa Ramirez

Lisa I had the exact same feelings. I was horrified to see how non-chalant they were and heartless.

Cindy Howland Bush
Cindy Howland Bush
 • Lisa Ramirez

I couldn't watch very much of it at all and these people have to be stopped. what the hell is wrong with people. this is just breaking my heart.

Karen Pastore
Karen Pastore
 • Lisa Ramirez

we in the west are the largets demand for this brutality just to show off....our media promotes this as entertainment just look at celebs like Drew Barrymore saying she was going to wear fur again because she wanted to 'have fun' again....and VH1 with all the shows like the mob wives etc etc the demand is always the worst of any inhumanity....without the demand the inhumanity would not exists....so we need laws to stop this barbarity plus a strong focus on the demand being the most blooddrenched of all in this unspeakable travisty.

Karen Pastore
Karen Pastore
 • Lisa Ramirez

i think it worth adding here that without any real teaching to girls about their worth and equality as human beings there will always be a preoccupation with wearing fur, starving themselves to death, calling other girls 'whores' 'bitches' and the protection and defence of misogyny by such females...and breat enhancments, and a whole lot of pill popping etc like a sci fi novel....instead of fighting all these evils and all this corruption for other women and for animals. and getting...

i think it worth adding here that without any real teaching to girls about their worth and equality as human beings there will always be a preoccupation with wearing fur, starving themselves to death, calling other girls 'whores' 'bitches' and the protection and defence of misogyny by such females...and breat enhancments, and a whole lot of pill popping etc like a sci fi novel....instead of fighting all these evils and all this corruption for other women and for animals. and getting fulfillment by focusing on what matters not what is conditioned into girls as 'lessers'.

Noran Bakrie
Noran Bakrie

watched the first ten seconds but then couldn't continue. tell me, do they kill the animals after getting the fur or just shaving them barbarically?

Noran Bakrie
Noran Bakrie
 • Noran Bakrie

omg or are they skinned alive?

Noran Bakrie
Noran Bakrie
 • Noran Bakrie

seriously what the fuck is so hot with fur. who made this stupid fashion shit trend at first?

Debbee May
Debbee May

By wearing fur you are saying murder is OK. BTW fur coats look awful. Dead animals on your back is so unattractive!

Cindy Bellflower Smith
Cindy Bellflower Smith
 • Debbee May

I don't understand having to kill an innocent animal when they make faux fur. I'm originally from SC and clash with people all the time for hunting.

Debbee May
Debbee May
 • Debbee May

Thanx for being their voice. xo

See more comments…