iancu Cristian
iancu Cristian

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars,...

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Mat 6.1-2;
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
Prov 10.12; 1Pet 4.8;.
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
1Cor 10.24; Filip 2.4;.
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
Ps 10.3; Rom 1.32;.
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Rom 15.1; Girl 6.2; 2Tim 2.24;.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;.
1Cor 8.2;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
2Cor 3.18; 2Cor 5.7; Filip 3.12; Mat 18.10; 1Ioan 3.2;.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte;...

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
Apoc 13.12-14; Apoc 17.8;
4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
Apoc 18.18;
5 I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Dan 7.8; Dan 11.25; Dan 11.36; Apoc 11.2; Apoc 12.6;
6 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
Ioan 1.14; Col 2.9;
7 I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
Dan 7.21; Apoc 11.7; Apoc 12.17; Apoc 11.18; Apoc 17.15;
8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
Ex 32.32; Dan 12.1; Filip 4.2; Apoc 3.5; Apoc 20.12-15; Apoc 21.27; Apoc 17.8;
9 Cine are urechi să audă!
Apoc 2.7;
10 Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Isa 33.1; Gen 9.6; Mat 26.52; Apoc 14.12;
11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
Apoc 11.7;
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei,...

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Apoc 16.2; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
Apoc 14.9; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Apoc 14.12; Apoc 15.2;
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Apoc 17.9; Apoc 15.2; Apoc 21.1

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu...

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Col 1.23; 1Ioan 2.6;
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
Osea 14.8; Filip 1.11; Filip 4.13;
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
Mat 3.10; Mat 7.19;
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 14.13-14; Ioan 16.23; Ioan 15.16;
8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
Mat 5.16; Filip 1.11; Ioan 8.31; Ioan 13.35;
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
Ioan 14.15-23;
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 16.24; Ioan 17.13; 1Ioan 1.4;
Dragostea frăţească.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Ioan 13.34; 1Tes 4.9; 1Pet 4.8; 1Ioan 3.11; 1Ioan 4.21;

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor...

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
Ezec 11.23; Ioel 3.12-14;
5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!
Amos 1.1; Mat 16.27; Mat 24.30-31; Mat 25.31; Ioel 3.11;
6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
Apoc 22.5; Mat 24.36; Isa 30.26; Isa 60.19-20; Apoc 21.23;
8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
Ezec 47.1; Ioel 3.18; Apoc 22.1;
9 Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
Dan 2.44; Apoc 11.15; Efes 4.5-6

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

AMIN

Peter Hawes
Peter Hawes

It's wrong basically to kill an animal just so you can wear its fur. The fur belongs on the animal from birth until death. It is not ours to decide we're going to take for our own when the animal needs it and we don't. WAKE UP HUMANS!

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

NEVER HAVE I HAD SUCH AN ISSUE WITH ANYONE ON FACEBOOK IN THE 5 YEARS ON FACEBOOK. TRUTH IS THE TRUTH ARE THE FACTS.

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

WITH FRIENDS LIKE THAT WHO NEEDS ENEMIES.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

It's heartbreaking what they do to these creatures. I can't get my head around it. What on earth is it like to be that animal?

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT...

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT IS VULGAR AND SHE HAD AN ATTITUDE FOR THE BEGINNING. I SHOULD HAVE BEEN THE ONE PISSED YET IT'S A WASTE OF ENERGY. SHE ALSO WAS RUDE WITH YOU TELLING ME HOW TO BLOCK THE GAME REQUEST. I HAVE HER NOW BLOCKED SO SHE WILL NEVER SEE MY COMMENTS NOR WILL I SEE HERS. THERE ARE MANY TYPES OF VEGANS. ONES FOR HEALTHY, ONES FOR ANIMALS AND ONES THEIR EGO. SEEN NASTY VEGANS AT PROTEST AND OTHERS THAT ARE KIND & CARING. THERE WAS NO NEED FOR MARGO TO BE SO RUDE, PERIOD. REGARDLESS, SHE IS A PSYCHO IN MY BOOK. WITH 7 COLLEGE DEGREES I KNOW WHAT I KNOW AND NEVER SAID ANYTHING TO "MAKE" HER BELIEVE THAT SHE WAS LESS THAN.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

I'm not worried thanks. I haven't seen it no.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Philip Wollen? Never heard of him

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

or Peter Singer

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Ok, thanks

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No worries

iancu Cristian
iancu Cristian

2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

3 Remember, however, how thou hast received and heard! Remember and repent! If you do not watch, I will come like a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
1 Timothy 6.20, 2 Tim 1.13, Rev 3.11, Rev 3.19, Matthew 24.42-43, Matthew 25.13, Mark 13.33; Luc 12.39-40, 1 Thessalonians 5.2-6; 2Pet 3.10; Rev. 16.15;
4 Yet you have a few names in...

2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.

3 Remember, however, how thou hast received and heard! Remember and repent! If you do not watch, I will come like a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee.
1 Timothy 6.20, 2 Tim 1.13, Rev 3.11, Rev 3.19, Matthew 24.42-43, Matthew 25.13, Mark 13.33; Luc 12.39-40, 1 Thessalonians 5.2-6; 2Pet 3.10; Rev. 16.15;
4 Yet you have a few names in Sardis which have not defiled their garments. They will walk with me in white: for they are worthy.
Acts 1.15, Rev. 4.4, Rev 6.1, Rev 7.9-13;.
5 He who overcomes shall be clothed in white raiment. I will not blot his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels. "
Rev. 8.19, Ex 32.32; Filip 4.3, Rev 13.8, 17.8 Rev, Rev 20.12, Rev. 21.27, Matthew 10.32; Luc 12.8;.
6 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. "
Rev 2.7;

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

ZHA.3.4...ISA.61.10....MAL.2.7....2.TIM.2.11.22.25..IOAN.21.15.17...FAPTE.20.28...EFSE.5.26.27......4.11.12.16....AMIN

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

1 I am the true vine, and my Father is Vierul.

2 Every branch in me that, and did not bear fruit, he taketh away: and every branch that beareth fruit, a clean, to bring more fruit.
Matt 15.3;
3 Now ye are clean through the word which I have spoken.
John 13.10, John 17.17; Eph 5.26; 1Pet 1.22;
4 Abide in Me, and I in you. As the branch can not bear fruit by itself, unless it abides in the vine, so neither can you bear fruit unless you remain in me.
Col 1.23; 1 John 2.6;
5 I am the vine, ye...

1 I am the true vine, and my Father is Vierul.

2 Every branch in me that, and did not bear fruit, he taketh away: and every branch that beareth fruit, a clean, to bring more fruit.
Matt 15.3;
3 Now ye are clean through the word which I have spoken.
John 13.10, John 17.17; Eph 5.26; 1Pet 1.22;
4 Abide in Me, and I in you. As the branch can not bear fruit by itself, unless it abides in the vine, so neither can you bear fruit unless you remain in me.
Col 1.23; 1 John 2.6;
5 I am the vine, ye are the branches. He who abides in Me and I in him bears much fruit, for apart from me you can do nothing.
Hosea 14.8, 1.11 Philip, Philip 4.13;
6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch barren and dry, then dry branches are gathered, thrown into the fire and burned.
Matthew 3.10, Matthew 7.19;
7 If you remain in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and you shall receive.
John 14.13-14, John 16.23, John 15.16;
8 If you bear much fruit, My Father is thereby glorified, and so you will be My disciples.
Matt 5.16; Filip 1.11, John 8.31, John 13.35;
9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love.

10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, just as I have kept My Father's commandments and abide in his love.
John 14.15-23;

IOAN.15.1.10
AMIN

Karen Craik
Karen Craik

In this day and age why are these people allowed to skin animals alive the cruelty of these defenceless animals cats as well in other countries I cannot believe this is allowed to happen! I feel so helpless why wont it stop, what can be done.....:(

Sue Hyde-east
Sue Hyde-east
 • Karen Craik

there are no words

Karen Craik
Karen Craik
 • Karen Craik

Like Lisa says drop a bomb on these arseholes...i could not watch it as it would torture my mind for weeks

Sue Hyde-east
Sue Hyde-east
 • Karen Craik

i didnt watch it i just signed

Noran Bakrie
Noran Bakrie

watched the first ten seconds but then couldn't continue. tell me, do they kill the animals after getting the fur or just shaving them barbarically?

Noran Bakrie
Noran Bakrie
 • Noran Bakrie

omg or are they skinned alive?

Noran Bakrie
Noran Bakrie
 • Noran Bakrie

seriously what the fuck is so hot with fur. who made this stupid fashion shit trend at first?

Debbee May
Debbee May

By wearing fur you are saying murder is OK. BTW fur coats look awful. Dead animals on your back is so unattractive!

Cindy Reich
Cindy Reich
 • Debbee May

I don't understand having to kill an innocent animal when they make faux fur. I'm originally from SC and clash with people all the time for hunting.

Debbee May
Debbee May
 • Debbee May

Thanx for being their voice. xo

Kelly Childs
Kelly Childs

Watching this made me feel sick to the stomach, where is their humanity! ?? The chinese government also murder newborn babys by injecting pure alcohol into the fontanel because of 1 child policies. It doesn't get much more demonic than that!

Bonnie Morgan
Bonnie Morgan
 • Kelly Childs

the chinese people are numb .. their govt is corrupt .. the only way to get ahead in China is to cheat .. the govt removed religion and spirituality from their people .They are disconnected from God .I pity them .. if you hate them you are only creating more hate ..

Bonnie Morgan
Bonnie Morgan
 • Kelly Childs

educate others .. spread the word .. the same abominations are happening right here in our country .. go to the PETA website and watch the video "meet your meat" narrated by alec baldwin ..

Yolanda Camacho
Yolanda Camacho

Para todos los malditos que matan ara haser habrigos Hojala Los maten igual pobres animals.

Yolanda Camacho
Yolanda Camacho
 • Yolanda Camacho

Por favor firmen alluden pliss

Paty Vega
Paty Vega
 • Yolanda Camacho

Abominable tanta crueldad, no pude terminar de verlo

Natanya Sukkot
Natanya Sukkot

Wake up people. They do this because we are greedy cheap assholes who keep requesting more and more inexpensive goods. Be it fur or meat or dairy or anything else that we need the involvement of animals for. Have you seen how they still abuse dogs, cats, monkeys, rats, rabbits and so on to test the damages arising from smoking cigarettes? Everyone know that smoking is bad!
Since I was made aware of all the suffering in the world, imposed by heartless greedy people, I only eat eco...

Wake up people. They do this because we are greedy cheap assholes who keep requesting more and more inexpensive goods. Be it fur or meat or dairy or anything else that we need the involvement of animals for. Have you seen how they still abuse dogs, cats, monkeys, rats, rabbits and so on to test the damages arising from smoking cigarettes? Everyone know that smoking is bad!
Since I was made aware of all the suffering in the world, imposed by heartless greedy people, I only eat eco meat/dairy/other products. Even though I love fur - I love it more when it is on the animal. And I am disgusted by the way humans treat animals just for profit.
If you all start demanding more eco products, then farmers are forced to treat their animals better.
Example...here in Denmark eco cows must be out grazing for a minimum og 150 days per year. They must have at leats 6m2 in their stables. The calfs are fed with milk for 3 months, the food they get when they are in the stable has to be at least 90% eco food and so on. Knowing that the cows and calfs have had a decent life makes me feel a lot better. Buy less meat, eggs and dairy - but buy eco.
And stay off the fur!

Karen Genosa
Karen Genosa
 • Natanya Sukkot

EVEN THE AMERICAN ARMY,NAVY ALL ARMED FORCES DO "EXPERIMENTS" ON POOR DEFENSLESS ANIMALS!!.NOW WE'RE GOING TO THE SEA..THE NAVY IS TRYING TO DEVELOP SOME SORT OF SONIC BOMB AND WHEN IT GOES OFF HUNDREDS OF DOLPHINS,PILOT WHALES,ORCAS,GREY WHALES DIE BECAUSE THEY USE SONAR!!! THE ARMY TRIES TO "DUPLICATE"THE WOUNDING OF OUR SOLDIERS IN THE FIELD,THEY CUT THE LEGS OFF GOATS!!! FOR ONE ANIMAL THAT HAS SUFFERED,ALL THE WARS WE WERE IN DID YOU KNOW THAT THE SOLDIERS CAME HOME BUT LEFT OUR DOGS...

EVEN THE AMERICAN ARMY,NAVY ALL ARMED FORCES DO "EXPERIMENTS" ON POOR DEFENSLESS ANIMALS!!.NOW WE'RE GOING TO THE SEA..THE NAVY IS TRYING TO DEVELOP SOME SORT OF SONIC BOMB AND WHEN IT GOES OFF HUNDREDS OF DOLPHINS,PILOT WHALES,ORCAS,GREY WHALES DIE BECAUSE THEY USE SONAR!!! THE ARMY TRIES TO "DUPLICATE"THE WOUNDING OF OUR SOLDIERS IN THE FIELD,THEY CUT THE LEGS OFF GOATS!!! FOR ONE ANIMAL THAT HAS SUFFERED,ALL THE WARS WE WERE IN DID YOU KNOW THAT THE SOLDIERS CAME HOME BUT LEFT OUR DOGS THERE ...TO SUFFER MORE AT THE HANDS OF OUR ENEMIES? THIS IS SO SICK..WE KILL DEFENSELESS ANIMALS BECAUSE THEY HAVE NO VOICE TO SAY...ENOUGH IS ENOUGH!!!!!!!!!

Patricia Solomon
Patricia Solomon
 • Natanya Sukkot

To hell with demand! If they stop providing it people selfish, greedy humans will find something else to indulge their sick egos. I think these savages would kill and skin their own children if we so "demanded it". This is Hell, those poor animals are all in a living hell. The terror they must live with each and every minute they breath, knowing what is to come, watching the torture of their kin. I would rather starve or shoot myself before resorting to this type of living. Pure evil, carried out with not an ounce of humanity.

Jojobegood Josy
Jojobegood Josy

CRUAUTE BIPEDIENNE GRATUITE MERDIQUE.

Jojobegood Josy
Jojobegood Josy
 • Jojobegood Josy

j'peux pas ! j'peux plus !!! :-( :poop:

See more comments…