Tama Smith
Tama Smith

WHY WHY WHY DEAR JESUS, DEAR GOD < DEAR SAINTS AND ANGELS: WHY DO YOU ALLOW SO MUCH SUFFERING? WHAT DID THESE POOR ANIMALS DO TO DESERVE THE SUFFERING>>You already know dear God , what I want you to do to those people who torture and kill the innocent...I ask you to please( BEAT THE LIVING SHIT OUT OF THEM,) so that they end up only ABLE to be spoonfed pastina!!!!PLEASE BEAT the BASTARDS GOOD...I love that before these shits die , they are definetly going to suffer, for all the suffering...

WHY WHY WHY DEAR JESUS, DEAR GOD < DEAR SAINTS AND ANGELS: WHY DO YOU ALLOW SO MUCH SUFFERING? WHAT DID THESE POOR ANIMALS DO TO DESERVE THE SUFFERING>>You already know dear God , what I want you to do to those people who torture and kill the innocent...I ask you to please( BEAT THE LIVING SHIT OUT OF THEM,) so that they end up only ABLE to be spoonfed pastina!!!!PLEASE BEAT the BASTARDS GOOD...I love that before these shits die , they are definetly going to suffer, for all the suffering they have caused...I HATE YOU WITH ALL MY HEART...I HATE YOU KILLERS>>>SUFFER AND DIE!...THEN ROT IN ~~~HELL~~~

Tanja Batinić
Tanja Batinić
 • Tama Smith

I just wish like you...because they are monsters and they must suffer 10000 times more then poor animals...

Tama Smith
Tama Smith
 • Tanja Batinić

~~~~Y~E~S~~~

Peter Hawes
Peter Hawes

It's wrong basically to kill an animal just so you can wear its fur. The fur belongs on the animal from birth until death. It is not ours to decide we're going to take for our own when the animal needs it and we don't. WAKE UP HUMANS!

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

NEVER HAVE I HAD SUCH AN ISSUE WITH ANYONE ON FACEBOOK IN THE 5 YEARS ON FACEBOOK. TRUTH IS THE TRUTH ARE THE FACTS.

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

WITH FRIENDS LIKE THAT WHO NEEDS ENEMIES.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

It's heartbreaking what they do to these creatures. I can't get my head around it. What on earth is it like to be that animal?

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT...

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT IS VULGAR AND SHE HAD AN ATTITUDE FOR THE BEGINNING. I SHOULD HAVE BEEN THE ONE PISSED YET IT'S A WASTE OF ENERGY. SHE ALSO WAS RUDE WITH YOU TELLING ME HOW TO BLOCK THE GAME REQUEST. I HAVE HER NOW BLOCKED SO SHE WILL NEVER SEE MY COMMENTS NOR WILL I SEE HERS. THERE ARE MANY TYPES OF VEGANS. ONES FOR HEALTHY, ONES FOR ANIMALS AND ONES THEIR EGO. SEEN NASTY VEGANS AT PROTEST AND OTHERS THAT ARE KIND & CARING. THERE WAS NO NEED FOR MARGO TO BE SO RUDE, PERIOD. REGARDLESS, SHE IS A PSYCHO IN MY BOOK. WITH 7 COLLEGE DEGREES I KNOW WHAT I KNOW AND NEVER SAID ANYTHING TO "MAKE" HER BELIEVE THAT SHE WAS LESS THAN.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

I'm not worried thanks. I haven't seen it no.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Philip Wollen? Never heard of him

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

or Peter Singer

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Ok, thanks

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No worries

Cristian Iancu
Cristian Iancu

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars,...

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Mat 6.1-2;
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
Prov 10.12; 1Pet 4.8;.
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
1Cor 10.24; Filip 2.4;.
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
Ps 10.3; Rom 1.32;.
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Rom 15.1; Girl 6.2; 2Tim 2.24;.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;.
1Cor 8.2;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
2Cor 3.18; 2Cor 5.7; Filip 3.12; Mat 18.10; 1Ioan 3.2;.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte;...

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
Apoc 13.12-14; Apoc 17.8;
4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
Apoc 18.18;
5 I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Dan 7.8; Dan 11.25; Dan 11.36; Apoc 11.2; Apoc 12.6;
6 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
Ioan 1.14; Col 2.9;
7 I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
Dan 7.21; Apoc 11.7; Apoc 12.17; Apoc 11.18; Apoc 17.15;
8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
Ex 32.32; Dan 12.1; Filip 4.2; Apoc 3.5; Apoc 20.12-15; Apoc 21.27; Apoc 17.8;
9 Cine are urechi să audă!
Apoc 2.7;
10 Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Isa 33.1; Gen 9.6; Mat 26.52; Apoc 14.12;
11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
Apoc 11.7;
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei,...

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Apoc 16.2; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
Apoc 14.9; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Apoc 14.12; Apoc 15.2;
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Apoc 17.9; Apoc 15.2; Apoc 21.1

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu...

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Col 1.23; 1Ioan 2.6;
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
Osea 14.8; Filip 1.11; Filip 4.13;
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
Mat 3.10; Mat 7.19;
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 14.13-14; Ioan 16.23; Ioan 15.16;
8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
Mat 5.16; Filip 1.11; Ioan 8.31; Ioan 13.35;
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
Ioan 14.15-23;
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 16.24; Ioan 17.13; 1Ioan 1.4;
Dragostea frăţească.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Ioan 13.34; 1Tes 4.9; 1Pet 4.8; 1Ioan 3.11; 1Ioan 4.21;

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor...

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
Ezec 11.23; Ioel 3.12-14;
5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!
Amos 1.1; Mat 16.27; Mat 24.30-31; Mat 25.31; Ioel 3.11;
6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
Apoc 22.5; Mat 24.36; Isa 30.26; Isa 60.19-20; Apoc 21.23;
8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
Ezec 47.1; Ioel 3.18; Apoc 22.1;
9 Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
Dan 2.44; Apoc 11.15; Efes 4.5-6

Cristian Iancu
Cristian Iancu
 • Cristian Iancu

AMIN

James Green
James Green

no thanks I like FUR, it keeps you warm.

Jody J Freeman
Jody J Freeman
 • James Green

gotta be kidding James. U can wear fake fur and it,s just as warm. Would u like the experience of be. skinned alive! I,ll always protest this barbaric act because it,s one of the more horrific acts of all!

Patricia Chantelle
Patricia Chantelle

Muder fk

Corinne Chantelle
Corinne Chantelle
 • Patricia Chantelle

cc la jai regardee a en vomir c pas possible de faire de tel torture

Lynn Ferrier
Lynn Ferrier

totaqlly sick punish them the same friggen way.

Lynn Ferrier
Lynn Ferrier
 • Lynn Ferrier

totally

Pamela Pace Steel
Pamela Pace Steel

This is so sad, horrible.

Debbie Steve Clarke
Debbie Steve Clarke
 • Pamela Pace Steel

I cant watch this--- it makes me furious!

Marie Archambault
Marie Archambault

maudite race de tortionnaires qui font ca aux animaux....je leur souhaite de subir les memes choses que ce soit ici ou en enfer.

Mireille Dupuis
Mireille Dupuis
 • Marie Archambault

Cruel

Wissal Dargueche Biotteau

It's horrible ! How can we stop this , we have to boycott all Chinese products !

Olfa Dargueche
Olfa Dargueche
 • Wissal Dargueche Biotteau

j'ai pas pu la regarder jusqu'à la fin!!! c horrible

Laura Villanueva
Laura Villanueva

I urge all the governments in the world to make buying and selling fur ILLEGAL!!! Please!

Bonnie Morgan
Bonnie Morgan
 • Laura Villanueva

right on Laura !!

See more comments…