iancu Cristian
iancu Cristian

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars,...

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
1Cor 12.8-28; 1Cor 14.1; Mat 7.22; Mat 17.20; Marc 11.23; Luc 17.6;.
3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş the trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
Mat 6.1-2;
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
Prov 10.12; 1Pet 4.8;.
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
1Cor 10.24; Filip 2.4;.
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
Ps 10.3; Rom 1.32;.
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
Rom 15.1; Girl 6.2; 2Tim 2.24;.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;.
1Cor 8.2;
10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
2Cor 3.18; 2Cor 5.7; Filip 3.12; Mat 18.10; 1Ioan 3.2;.
13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte;...

1 Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Dan 7.2-7; Apoc 12.3; Apoc 7.3-12;
2 Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Dan 7.6; Dan 7.5; Dan 7.4; Apoc 12.9; Apoc 16.10; Apoc 12.14;
3 Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
Apoc 13.12-14; Apoc 17.8;
4 Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
Apoc 18.18;
5 I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Dan 7.8; Dan 11.25; Dan 11.36; Apoc 11.2; Apoc 12.6;
6 Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
Ioan 1.14; Col 2.9;
7 I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
Dan 7.21; Apoc 11.7; Apoc 12.17; Apoc 11.18; Apoc 17.15;
8 Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.
Ex 32.32; Dan 12.1; Filip 4.2; Apoc 3.5; Apoc 20.12-15; Apoc 21.27; Apoc 17.8;
9 Cine are urechi să audă!
Apoc 2.7;
10 Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
Isa 33.1; Gen 9.6; Mat 26.52; Apoc 14.12;
11 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
Apoc 11.7;
12 Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei,...

fusese vindecată.
Apoc 13.3;
13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor.
Deut 13.1-3; Mat 24.24; 2Tes 2.9; Apoc 16.14; 1Imp 18.38; 2Imp 1.10;
14 Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
Apoc 12.9; Apoc 19.20; 2Tes 2.9-10; 2Imp 20.7;
15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Apoc 16.2; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
16 Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
Apoc 14.9; Apoc 19.20; Apoc 20.4;
17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.
Apoc 14.12; Apoc 15.2;
18 Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Apoc 17.9; Apoc 15.2; Apoc 21.1

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu...

1 Eu sunt adevărata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul.

2 Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.
Mat 15.3;
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus.
Ioan 13.10; Ioan 17.17; Efes 5.26; 1Pet 1.22;
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
Col 1.23; 1Ioan 2.6;
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
Osea 14.8; Filip 1.11; Filip 4.13;
6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.
Mat 3.10; Mat 7.19;
7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da.
Ioan 14.13-14; Ioan 16.23; Ioan 15.16;
8 Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
Mat 5.16; Filip 1.11; Ioan 8.31; Ioan 13.35;
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.

10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
Ioan 14.15-23;
11 V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 16.24; Ioan 17.13; 1Ioan 1.4;
Dragostea frăţească.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.
Ioan 13.34; 1Tes 4.9; 1Pet 4.8; 1Ioan 3.11; 1Ioan 4.21;

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor...

2 Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite, şi femeile, batjocorite; jumătate din cetate va merge în robie, dar rămăşiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârşire din cetate.
Ioel 3.2; Isa 13.16;
3 Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei.

4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi.
Ezec 11.23; Ioel 3.12-14;
5 Veţi fugi atunci în valea munţilor Mei, căci valea dintre munţi se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi cum aţi fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Şi atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii, împreună cu El!
Amos 1.1; Mat 16.27; Mat 24.30-31; Mat 25.31; Ioel 3.11;
6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină; stelele strălucitoare se vor ascunde.

7 Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina.
Apoc 22.5; Mat 24.36; Isa 30.26; Isa 60.19-20; Apoc 21.23;
8 În ziua aceea, vor izvorî ape vii din Ierusalim şi vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate, spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.
Ezec 47.1; Ioel 3.18; Apoc 22.1;
9 Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
Dan 2.44; Apoc 11.15; Efes 4.5-6

iancu Cristian
iancu Cristian
 • iancu Cristian

AMIN

Peter Hawes
Peter Hawes

It's wrong basically to kill an animal just so you can wear its fur. The fur belongs on the animal from birth until death. It is not ours to decide we're going to take for our own when the animal needs it and we don't. WAKE UP HUMANS!

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

NEVER HAVE I HAD SUCH AN ISSUE WITH ANYONE ON FACEBOOK IN THE 5 YEARS ON FACEBOOK. TRUTH IS THE TRUTH ARE THE FACTS.

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

WITH FRIENDS LIKE THAT WHO NEEDS ENEMIES.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

It's heartbreaking what they do to these creatures. I can't get my head around it. What on earth is it like to be that animal?

Penny Dee
Penny Dee
 • Peter Hawes

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT...

THAT'S WISE. BUT THE POINT IS THE FACTS. I WAS NOT RUDE NOR CURSING AT ANYONE. I JUST DIDN'T WANT REQUEST TO PLAY GAMES. INSTEAD I ENDED UP IN A GAME ANYWAY. IF MARGO HAD ANY RESPECT SHE WOULD HAVE NOT ATTACKED ME IN THE FIRST PLACE. ONLY SHE KNOWS WHY SHE OVER REACTED AND SAID NASTY THINGS. IF SHE WAS NOT SENDING THE GAME REQUEST THEN IT'S A FACEBOOK ISSUE/GLITCH. STILL I DON'T LIKE TO BE CURSED AT. PER BATEM: "YOUR FUCKING ARSEHOLE ENNY YES HAVE THE BLOKES LICK U OUT PROBABLY ENJOY". THAT IS VULGAR AND SHE HAD AN ATTITUDE FOR THE BEGINNING. I SHOULD HAVE BEEN THE ONE PISSED YET IT'S A WASTE OF ENERGY. SHE ALSO WAS RUDE WITH YOU TELLING ME HOW TO BLOCK THE GAME REQUEST. I HAVE HER NOW BLOCKED SO SHE WILL NEVER SEE MY COMMENTS NOR WILL I SEE HERS. THERE ARE MANY TYPES OF VEGANS. ONES FOR HEALTHY, ONES FOR ANIMALS AND ONES THEIR EGO. SEEN NASTY VEGANS AT PROTEST AND OTHERS THAT ARE KIND & CARING. THERE WAS NO NEED FOR MARGO TO BE SO RUDE, PERIOD. REGARDLESS, SHE IS A PSYCHO IN MY BOOK. WITH 7 COLLEGE DEGREES I KNOW WHAT I KNOW AND NEVER SAID ANYTHING TO "MAKE" HER BELIEVE THAT SHE WAS LESS THAN.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

I'm not worried thanks. I haven't seen it no.

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Philip Wollen? Never heard of him

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

or Peter Singer

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

Ok, thanks

Peter Hawes
Peter Hawes
 • Peter Hawes

No worries

Daniele Yves Ruis
Daniele Yves Ruis

j cant see that pictures killing alive take of the fur it is horrib le stop please.

Daniele Yves Ruis
Daniele Yves Ruis
 • Daniele Yves Ruis

ne regardez pas cette vidéo c'est affreux les tortures sur chiens et lapiins qui hurle de douleur dépecer vivant electricés par l'anus edt cordon au cou qui étouffe lres poufiasses qui a&rrivent a excuter des saloperies comme ça que l'enfer soit désigner dans l'immédiat affreux insoutenable le coeur vous lache

Daniele Yves Ruis
Daniele Yves Ruis
 • Daniele Yves Ruis

électrisés affreux vivant

Stephannie Lynne
Stephannie Lynne

I will not watch this video you tube needs to remove it.

Jayne Svetanoski
Jayne Svetanoski
 • Stephannie Lynne

ANIMAL CRUELTY ...Once YOU know Steph, YOU can't unknow!

Stephannie Lynne
Stephannie Lynne
 • Stephannie Lynne

God will send them to hell unless they as for forgiveness

iancu Cristian
iancu Cristian

6 Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihneşte la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi, te aţâţă în taină, zicând: „Haidem şi să slujim altor dumnezei!” – dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,
Deut 17.2; Gen 16.5; Deut 28.54; Prov 5.20; Mic 7.5; 1Sam 18.1-3; 1Sam 20.17;.
7 dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la...

6 Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihneşte la sânul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi, te aţâţă în taină, zicând: „Haidem şi să slujim altor dumnezei!” – dumnezei pe care nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,
Deut 17.2; Gen 16.5; Deut 28.54; Prov 5.20; Mic 7.5; 1Sam 18.1-3; 1Sam 20.17;.
7 dintre dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă –.

8 să nu te învoieşti şi să nu-l asculţi; să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi şi să nu-l ascunzi.
Prov 1.10;
9 Ci să-l omori; întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor;.
Deut 17.5; Deut 17.7; Fapt 7.58;.
10 să-l ucizi see you pietre şi să moară, pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

11 Să se facă aşa, pentru ca tot Israelul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săvârşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.
Deut 17.13.deut.19.20..13.1.6.......24 Lucrurile acestea trebuie luate în alt înţeles: acestea sunt două legăminte: unul, de pe muntele Sinai, naşte pentru robie şi este Agar –.
Deut 23.2;
25 căci Agar este muntele Sinai din Arabia – şi răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună see you copiii săi.

26 Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este mama noastră.
Isa 2.2; Evr 12.22; Apoc 3.12; Apoc 21.2-10;.
27 Fiindcă este scris: „Bucură-te, stearpo, care nu naşti deloc! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei see you bărbat.”.
Isa 54.1;
28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei.
Fapt 3.25; Rom 9.8; Girl 3.29;.
29 Şi, cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa se întâmplă şi acum.
Gen 21.9; Girl 5.11; Girl 6.12;.
30 Dar ce zice Scriptura? „Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună see you fiul femeii slobode.”.
Gal 3.8-22; Gen 21.10-12; Ioan 8.35;.
31 De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Ioan 8.36; Girl 5.1-13;..4.24.31...13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
Efes 6.12; Evr 2.14; 1Pet 2.9; 1Tes 2.12; 2Pet 1.11;.col.1.13..10 şi see you toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
2Cor 2.15; 2Cor 4.3;.
11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
Rom 1.24; 1Imp 22.22; Ezec 14.9; Mat 24.5-11; 1Tim 4.1;.
12 pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.
Rom 3.2.2.tes.10.12...3 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor.
1Tim 4.1; 2Tim 3.1; 2Pet 2.10;.
4 şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”.
Isa 5.19; Ier 17.15; Ezec 12.22-27; Mat 24.48; Luc 12.45;.
5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi see you ajutorul apei.
Gen 1.6-9; Ps 33.6; Evr 11.3; Ps 24.2; Ps 136.6; Col 1.17;.
6 şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
Gen 7.11; Gen 7.21-23; 2Pet 2.5;.
7 Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
2Pet 3.10; Mat 25.41; 2Tes 1.8;.
8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
Ps 90.4;
9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
Hab 2.3; Evr 10.37; Isa 30.18; 1Pet 3.20; 2Pet 3.15; Ezec 18.23-32; Ezec 33.11; Rom 2.4; 1Tim 2.4;.
10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece see you trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, see you tot ce este pe el, va arde.
Mat 24.43; Luc 12.39; 1Tes 5.2; Apoc 3.3; 16.15Ps 102.26; Isa 51.6; Mat 24.35; Marc 13.31; Rom 8.12; Evr 1.11; Apoc 20.11; Apoc 21.1;.
11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă,
1Pet 1.15;
12 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
1Cor 1.7; Tit 2.13; Ps 50.3; Isa 34.4; Mic 1.4; 2Pet 3.10;.
13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
Isa 65.17; Isa 66.22; Apoc 21.1-27;.
2.pet.3.3.13.....ok.ok..ioan.15.1.ier.1.19....3.1.25...isa.5.1.30...ioan.15.1.6..ok.ok...zha.3.4...isa.58.6...61.10...ecl.11.5...osea.13.13..isa.26.17.18....lc.21.23...deut.13.1.3...mat.7.15..isa.9.15...ap.9.20...deut.13.1.6...1.reg.18.4.38...1.tim.4.1...eze.23.39...ier.2.27...isa.44.9.20....zha.3.4...isa.58.6....61.10...ioan.3.3...4.14....7.37.....4.23.24...1.tim.6.1...tit.2.5.8...col.4.1....1.tim.4.11....lc.16.16....16.19.31....14.25.27....mat.5.13.16..col.6.20.22.....ok.ok.ok...marcu.5.25..ok.marcu.5.25..lev.12.3....4.6...mal.4.5.6....lc.1.59.60....1.31....2.21..2.22..ok..marcu.5.25.isa.66.7...ex.19.4...isa.14.13..eze.31.10...ap.12.9.6.14.17.....isa.14.13...eze.31.10...dan.5.20...4.30.37...ap.15.3....16.7....dan.5.20....isa.14.13...dan.7.4.11.12.25...eze.31.10...gen.3.1...eze.31.10...dan.8.3...8.8.20....isa.14.13...eze.31.10....2.tes.2.10.12.....2.4....ap.12.12.14.17......14.12.....14.10....13.10....13.18.....ioan.14.23......21.15.17...fapte.20.28...1.pet.2.5.9...ap.2.26.27.....22.15.21

Susanne Slavica Tadic
Susanne Slavica Tadic

Ich frage mich wie lange werden wir brauchen und die Menschen klar zu machen , was sie tun ohne Herz ohne Mitgefühl das Gier nach Geld und Rum hat sie Blind gemacht und ihr glaubt an Gott ihn eure Herzen ist was anderes, kehrt um das bringt nicht was gutes.

Susanne Slavica Tadic
Susanne Slavica Tadic
 • Susanne Slavica Tadic

Dario BianKi.. Thank you vary much***

Vibiana Alejandra Serna Quintero

Hoy vi un documental sobre las masacres de elefantes en África, para obtener el marfil de sus colmillos, donde sólo masacrando al animal, lo pueden obtener;oficiales encubiertos siguiendo el rastro de los cazadores llegan hasta la china, el mayor consumidor de marfil en el mundo y en su investigación, se dan cuenta que menos del 10% del comercio de marfil es legal, que el resto no sólo es ilegal, sino que es auspiciado por el mismo gobierno chino, que les vende oficialmente casi 1000 veces...

Hoy vi un documental sobre las masacres de elefantes en África, para obtener el marfil de sus colmillos, donde sólo masacrando al animal, lo pueden obtener;oficiales encubiertos siguiendo el rastro de los cazadores llegan hasta la china, el mayor consumidor de marfil en el mundo y en su investigación, se dan cuenta que menos del 10% del comercio de marfil es legal, que el resto no sólo es ilegal, sino que es auspiciado por el mismo gobierno chino, que les vende oficialmente casi 1000 veces mas costoso que lo a ellos les costó (el gobierno compraba el kilo a mas o menos 165 dolares y ellos lo venden a 1500 dolares), y que además el mismo gobierno suministra el marfil, de contrabando, y que los comerciantes están amenazados por ellos para que no hablen con extranjeros de eso y sigan con su "negocio". Hasta cuando esta gente, va a acabar con todo lo que se mueva en el planeta. de verdad yo no soy quien para decidir quien vive y quien no, pero si en mis manos estuviese, ellos son los primeros que no escogería, son unas plagas!

Vibiana Alejandra Serna Quintero
Vibiana Alejandra Serna Quintero
 • Vibiana Alejandra Serna Quintero

desgraciados cómo es que hay granjas para esto, cómo es permitido por favor!!

Gill Appleby
Gill Appleby

Skin these monsters alive.. An eye for an eye.. a tooth for a tooth, as stated in the bible. THEY ARE NOT HUMAN BUT PSYCHOTIC SCUM!

Nigel Merritt
Nigel Merritt
 • Gill Appleby

Agree Gill xxxx

Samantha Marie Scarratt Innes

What is wrong with people poor excuse for the human rase

Paula Rosas
Paula Rosas
 • Samantha Marie Scarratt Innes

Eu nem quero ver o vídeo, não consigo ver tanta maldade.

Paul Gagie
Paul Gagie

Fucking yellow bastards I hate them this has upset me so much I feel sick.

Bonnie Morgan
Bonnie Morgan
 • Paul Gagie

Hate is not the answer .. educate your friends and family and spread the word to boycott all furriers !!

See more comments…