கப்பல் குமார்

rajapakshe killed more than 1,75,000 tamils in srilanka, srilanka genocide country,, one solution of tamils, we need tamil eelam, srilanka must be separated two parts ,

Thyagarajan Ravikumar
Thyagarajan Ravikumar
  • கப்பல் குமார்

culprits should be hanged

Deeparaj Raslaingam
Deeparaj Raslaingam

என்ன உலகம் இது அப்பாவி தாய்த்தமிழ் மக்களை கொன்றவனை நல்லவனாம்....பாதுகாக்க முயன்றவர்கள் திவிரவாதியாம்?இதுலை யாரு தீவிரவாதி....இத்தனை ஆதாரங்கள் போதாதா குற்றவாளியை தண்டிக்க?

Thamarai Senthurpandy
Thamarai Senthurpandy
  • Deeparaj Raslaingam

these are untalarable murders! Indian government has given the unwante torture to the Tamil people!

தமிழ் விழி

This is Very Brutal killed. and they killed lots of innocent tamil people. who is terrorist?

Gopinath Dass
Gopinath Dass
  • தமிழ் விழி

nice,how about kashmir, isrea,l plo somalia alas pmk,"courage is the mastery of fear not the absence of fear" .dictatrorship is what the planet is worth for. so go non &find a dictator in yourself

Selventhiran Mariyappan

need tamil eelam for tamils also tamil nadu from india.

Ashik Kaffor
Ashik Kaffor

justice which is given later is a waste , so we should stand united to give the ezhatamilians rehabilation right now...

Irshad Rashid
Irshad Rashid

Rajapaks and his comrades shoud be brought to justice.they commited gross human rights violations particularly during the closing days of the war.There has to be an impartial inquiry commitee under the auspices of U.N.o to investigate this so that all the culprits are made to pay fo their crimes.

Sunny Arokiadoss
Sunny Arokiadoss

It's high time that referundum on the Indepedence of Eelam is taken. Tamils should be allowed to decide what they want!

Kularajasingam Bararasasingham

வீரமுள்ள தமிழன் ஒரு நாளும் அடிபனியமாட்டன் என மீண்டும் ஒரு முறை புலிகள் நிறுவியுள்ளனர். வீரமுள்ள தமிழர் போராடுவர், தமிழர் நாடு சமைப்பர்.

Sen Kumar
Sen Kumar

its not.acceptable in any angle please stop this

Ruskin Bruce A
Ruskin Bruce A

Please provide justice,

See more comments…