Brigade logo
Now there’s a better way to shape the issues that matter
Upgrade to Brigade for all-new petitions, discussions, and more
from the team that brought you Causes.
Upgrade to Brigade
Louloucita Santiago
Louloucita Santiago

Stop this traffic immediately! Sign this everybody to stop this awful dirty buisness! Stop Mossanto!

Marianne Silfverlåås
Marianne Silfverlåås

Men det får vara nog med experimenterandet nu! Makten tillhör oss konsumenter, vi är flest, om alla bara kunde förstå det och komma samman/protestera skulle detta inte finnas!

Teresa Bonelli
Teresa Bonelli

MONSANTO ES DAÑINO Y CRIMINAL PARA LAS SIEMBRAS , PARA LOS HUMANOS Y PARA LOS ANIMALES,, BOICOT A MONSANTO EN TODO EL MUNDO EN TODAS LAS REDES SOCIALES HASTA SU DESAPARICION..

Göran Wilén
Göran Wilén

Forskarna verkar spela roulette med hela det geniska systemet! Ingen vet vart detta kommer att leda!

Lena Ilhag
Lena Ilhag

Nej till Monsanto vi vill ha makten över vår egen mat. Stoppa Monsanto nu.

Kent Åsberg
Kent Åsberg

Det kan visa sig vara av utomordentlig vikt att få stopp på tillämpningen av dessa genmodifieringsexperiment!

Jonas Skoglund
Jonas Skoglund

Mer experimenterande med vår mat? Nej tack! Skriv på du med!

Ari Viklund
Ari Viklund

Varför stoppar det vid 50 invites? man kan inte kryssa i fler..

Eva Faenge
Eva Faenge
  • Ari Viklund

Försöker kolla det tror det har med FACEBOOK att göra ...

Lo Jarl
Lo Jarl
  • Ari Viklund

Skicka iväg 50 inbjudningar, och direkt efter kan du skicka 50 nya, etc... :-)

Line Hedal
Line Hedal

Vi vill INTE äta GIFT! Gör bönderna glada och skriv på så vi kan få ner priserna på RIKTIG mat! ONENESS <3

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Vi KAN göra skillnad... Med tillräcklingt stor majoritet kan vi få en lagändring! Det är redan många länder som sagt nej till att införa GE vete, och många som bannlyst all form av GMO (Genetiskt modifierade organismer).

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Wikipedia:Kritiker anser att det finns risk för spridning till andra grödor (har skett i Danmark, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, Paraguay, England[2])[källa behövs] och att man inte vet till vilka växter spridningen kan ske. Konsekvenser av sådan spridning är svår att förutse men kritiker ser det som ett stort hot mot biologisk mångfald. Förespråkarna anser att vinsten med att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter är så stor att man kan acceptera risken. Dessutom...

Wikipedia:Kritiker anser att det finns risk för spridning till andra grödor (har skett i Danmark, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, Paraguay, England[2])[källa behövs] och att man inte vet till vilka växter spridningen kan ske. Konsekvenser av sådan spridning är svår att förutse men kritiker ser det som ett stort hot mot biologisk mångfald. Förespråkarna anser att vinsten med att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter är så stor att man kan acceptera risken. Dessutom har man bara kunnat se spridning till närbesläktade växter.
Under år 2006 sade Vietnam, Kina, Iran och Thailand nej till import och produktion av GMO-ris. Ungern införde Europas striktaste GMO-lagstifning. Polen förbjöd under året handel av GMO-utsäde och användning av GMO-foder. I Indien förstördes GMO-risfält. Grekland förbjöd GMO helt, likaså en fjärdedel av alla italienska städer.[3]

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Säg NEJ! <3 One Love

See more comments…