Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade
Jonas Skoglund
Jonas Skoglund

Mer experimenterande med vår mat? Nej tack! Skriv på du med!

Anders Friis
Anders Friis

Mat är för viktigt för att vara underlag för experiment med enbart syfte till ökad vinst utan hänsyn till människors hälsa.

Elena Mrtinez
Elena Mrtinez

2012 gav jordbruksverket klartecken för Monsanto att I fältförsök odla den genmodifierade sockerbetan H7-1 I Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och Kristianstad för att utvärdera de agronomiska egenskaperna och tåligheten mot ogräsmedel.[2]...Vem kan stoppa jätten?

Eva Faenge
Eva Faenge
  • Elena Mrtinez

VI !

Marie Lindell
Marie Lindell

Jag vill ha slut på alla gifter I maten som smygs in utan vår vetskap!

Eva Hyllstam
Eva Hyllstam
  • Marie Lindell

Håller helt med Marie! Det är viktigt att vi sprider information om GMO. Läskigt!

Ari Viklund
Ari Viklund

Varför stoppar det vid 50 invites? man kan inte kryssa i fler..

Eva Faenge
Eva Faenge
  • Ari Viklund

Försöker kolla det tror det har med FACEBOOK att göra ...

Lo Jarl
Lo Jarl
  • Ari Viklund

Skicka iväg 50 inbjudningar, och direkt efter kan du skicka 50 nya, etc... :-)

Line Hedal
Line Hedal

Vi vill INTE äta GIFT! Gör bönderna glada och skriv på så vi kan få ner priserna på RIKTIG mat! ONENESS <3

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Vi KAN göra skillnad... Med tillräcklingt stor majoritet kan vi få en lagändring! Det är redan många länder som sagt nej till att införa GE vete, och många som bannlyst all form av GMO (Genetiskt modifierade organismer).

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Wikipedia:Kritiker anser att det finns risk för spridning till andra grödor (har skett i Danmark, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, Paraguay, England[2])[källa behövs] och att man inte vet till vilka växter spridningen kan ske. Konsekvenser av sådan spridning är svår att förutse men kritiker ser det som ett stort hot mot biologisk mångfald. Förespråkarna anser att vinsten med att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter är så stor att man kan acceptera risken. Dessutom...

Wikipedia:Kritiker anser att det finns risk för spridning till andra grödor (har skett i Danmark, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien, Paraguay, England[2])[källa behövs] och att man inte vet till vilka växter spridningen kan ske. Konsekvenser av sådan spridning är svår att förutse men kritiker ser det som ett stort hot mot biologisk mångfald. Förespråkarna anser att vinsten med att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter är så stor att man kan acceptera risken. Dessutom har man bara kunnat se spridning till närbesläktade växter.
Under år 2006 sade Vietnam, Kina, Iran och Thailand nej till import och produktion av GMO-ris. Ungern införde Europas striktaste GMO-lagstifning. Polen förbjöd under året handel av GMO-utsäde och användning av GMO-foder. I Indien förstördes GMO-risfält. Grekland förbjöd GMO helt, likaså en fjärdedel av alla italienska städer.[3]

Line Hedal
Line Hedal
  • Line Hedal

Säg NEJ! <3 One Love

Rose-Marie Andersson
Rose-Marie Andersson

Det värsta är ju att de jobbar I det tysta smyger med det, men man vill ju gärna veta vad man äter.

Jojobegood Josy
Jojobegood Josy

ON SIGNE

Håkan Callervik
Håkan Callervik

NEJ!

Timo Koskinen
Timo Koskinen

Den som kommerr I dag till Sweden skall vara påmorgonen I Finland!

See more comments…