Majid Rahaman Sk
Majid Rahaman Sk

Please Allah save them....

Supahmasike Leaau
Supahmasike Leaau

Wisiamif hiae hudgauzdow veh dosad Muslims? Hiae satrinw hiongsiuz yinggais kiv zabbez deqag!

Khan Ather
Khan Ather

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND...

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND hai,
Ek Musalman ko Takleef ho to Dusra Laraz jata hai.
Magar Aj Saare ALAM ke Musalman GOONGE, BHAIRE bane hue hai.
jaago Musalmano Jaago.
Khali baithne se nahi hoga.
Harkat karo,
Awaam me Bedari paida karo,
Burma ke Khilaf Ehtejaj karo.
Ek Bano ek.
IFTAR K WAQT AUR TAHAJJUD ME ALLAH SE MAANGO. DUA karo.
Ab nahi to Kab Jaago ge. Jab tumhare or hamare sath hua to jaago ge.
Aaj yeh jo marr rahe hai yeh bhi toh apne hi hai na..
ALLAH aur uske RASOOL ke liye utho....
NAARE TAQBEER
ALLAHUAKBER

Khan Ather
Khan Ather

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND...

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND hai,
Ek Musalman ko Takleef ho to Dusra Laraz jata hai.
Magar Aj Saare ALAM ke Musalman GOONGE, BHAIRE bane hue hai.
jaago Musalmano Jaago.
Khali baithne se nahi hoga.
Harkat karo,
Awaam me Bedari paida karo,
Burma ke Khilaf Ehtejaj karo.
Ek Bano ek.
IFTAR K WAQT AUR TAHAJJUD ME ALLAH SE MAANGO. DUA karo.
Ab nahi to Kab Jaago ge. Jab tumhare or hamare sath hua to jaago ge.
Aaj yeh jo marr rahe hai yeh bhi toh apne hi hai na..
ALLAH aur uske RASOOL ke liye utho....
NAARE TAQBEER
ALLAHUAKBER

Ather Khan
Ather Khan

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND...

Musalmano ka har jagah Qatle Aam ho raha hai,
Phalastene, Iraq, afghanistan..... Aur ab Burma.
Hamare bhaiyo ka qatl or Maao behno ki izzat par hath daala jaraha hai.
Aur Saare Alam ke Musalman Khamush tamashai bane hue hai. Or to or Bangladesh k soldiers ne jaan bacha kar aye so Musalmano ko Wapas lauta dya or wo hazaro bhi maare gaye.
Aj Hum Musalman nahi rahe.
Hamare Nabi ne to kaha k Musalman BHAI BHAI hai aur aj Musalman Kasai bangae.
Hamare Nabi ne farmaya ke.
Musalman JISM KE MANNIND hai,
Ek Musalman ko Takleef ho to Dusra Laraz jata hai.
Magar Aj Saare ALAM ke Musalman GOONGE, BHAIRE bane hue hai.
jaago Musalmano Jaago.
Khali baithne se nahi hoga.
Harkat karo,
Awaam me Bedari paida karo,
Burma ke Khilaf Ehtejaj karo.
Ek Bano ek.
IFTAR K WAQT AUR TAHAJJUD ME ALLAH SE MAANGO. DUA karo.
Ab nahi to Kab Jaago ge. Jab tumhare or hamare sath hua to jaago ge.
Aaj yeh jo marr rahe hai yeh bhi toh apne hi hai na..
ALLAH aur uske RASOOL ke liye utho....
NAARE TAQBEER
ALLAHUAKBER

Bint E Shamim
Bint E Shamim

no more please ALLAh say dar.

Jack Lee
Jack Lee

what happen o the world no body have heart any kind of feeling than why celebrating love day peace day care day all are dramas....pathetic human now days no humanity left inside them.

Meifar Punya Gaya
Meifar Punya Gaya

God must explain to me....

Anwar Mozumder
Anwar Mozumder

If they are rational human, than they will stop killings.

Mohammed Saheb
Mohammed Saheb

Allah the ALmighty! Allah (s w t) Vill Protect dem!

See more comments…