Θωμάς Ακριτίδης

The greek marbles of the Acropolis of Athens, which were stollen by Great Britain during the Ottoman Empire, are integral part of the greek culture, are belonging inevitably to Greece and therefore have to go, as soon as possible, back to their home!... Further holding of them in the Bristish Museum in London, is an illegal act of Great Britain, which certainly insults, by such a way, the whole of today's civilised world!...

Maria Dimitriadou
Maria Dimitriadou

Εδώ είναι ο Παρθενώνας, από τον οποίο τα απέσπασαν με βάρβαρο τρόπο. Να ξαναμπούνε στη θέση τους!

Andromache Benekou
Andromache Benekou

The Parthenon Sculptures are greek and they will be back in the future at Athens, in the beautiful Archeological Museum

Andromache Benekou
Andromache Benekou

Δύο φορές στο Βρετανικό Μουσείο έκανα αίτηση, για την επιστροφή των γλυπτών μαρμάρων του Παρθενώνα.

Slobodan Živković
Slobodan Živković

Са задовољством се придружујем захтеву да се врати опљачкано у име "спасавања" од разарања.

Hisham Moftah
Hisham Moftah

yes what's for cesaer is for cesare and what's for rome is for rome.

Hisham Moftah
Hisham Moftah

I don't think that the good british museuml and peopel will keep any thing stolen and belonging to another poor country for them selves.

Γιάννης Παπαχατζάκης

And Aphrodite of Milos and NIke of Samotraki from Louvre.

Aikaterina Kalostypi
Aikaterina Kalostypi

We want to go home...

Eva Karavasili
Eva Karavasili

Return the sculptures to their rightfull home...

See more comments…