Susan Zarei
Susan Zarei

آقای Vahid Rahbari نظرشما محترمه،ولی لطفاً توجه داشته باشید که:
اول:هیچ کجای دنیا دولتی به بی عرضگی و وطن فروشی دولت ما به چشم ندیده،.
که نیاز به امضا جمع کردن داشته باشن.
دوم:شما میفرمایید این کارها مال دولت است دولت ما ایران دوست نیست و حسابش.
از ما مردم جداست،وما باید این رو به دنیا ثابت کنیم.
سوم:اگر قرار باشد همه فکر کنیم که با امضا یا اقدامات دیگر کاری از دستمان.
بر نمیاید«یعنی منفی فکر کنیم»پس باید بنشینیم و خود را آماده آن روزی کنیم.
که این دولت بخاطر منفعت خودش ایران را یکجا ببخشد.

آقای Vahid Rahbari نظرشما محترمه،ولی لطفاً توجه داشته باشید که:
اول:هیچ کجای دنیا دولتی به بی عرضگی و وطن فروشی دولت ما به چشم ندیده،.
که نیاز به امضا جمع کردن داشته باشن.
دوم:شما میفرمایید این کارها مال دولت است دولت ما ایران دوست نیست و حسابش.
از ما مردم جداست،وما باید این رو به دنیا ثابت کنیم.
سوم:اگر قرار باشد همه فکر کنیم که با امضا یا اقدامات دیگر کاری از دستمان.
بر نمیاید«یعنی منفی فکر کنیم»پس باید بنشینیم و خود را آماده آن روزی کنیم.
که این دولت بخاطر منفعت خودش ایران را یکجا ببخشد.
در حالی که اگر این کار را انجام داده به نتیجه هم نرسیم حداقل وجدانی آسوده.
خواهیم داشت.این کار که از جان دادن جوانانمان در خیابانها سختتر نیست!

Reza Shahriar
Reza Shahriar

چه خوب بدونیم اسم دریای خزر ،دریای کاسپین ،چو ایران نباشد تن من مباد.

Nader Jahani
Nader Jahani

[چو ایران مباشد تن من مباد] امیدوارم یه روز به جایی برسیم که دبگه به این سادگی حق کشورمون را ضایع نکنن.

Shabnam Mazarei
Shabnam Mazarei

اینجا ایران است وطن من.

Edison-Janet Sarkisian
Edison-Janet Sarkisian

بامید روزیکه ایران بحق واقعی خود برسد.

Reza Kia
Reza Kia

بطور حتم دنیا در مقابل خواست بحق جامعه ایرانی بی تفاوت نخواهد بود. حداقل حامعه بشری قضاوت درستی خواهد داشت.

Gole Roz
Gole Roz

sarzamine man

Jaklin Es
Jaklin Es

دوستان عزیز...لطفا عضو این جنبش ملی شده و دوستان خود را نیز دعوت کنید...در صورتی که تعداد اعضای این جنبش به 150 هزار برسد صدای ما به مسئولان سازمان ملل خواهد رسید...با تشکر...درود به شما.

Saeed RH
Saeed RH

we respect to all caspian see borders and all should do the same.........we defend persia (IRAN) 's share of caspian see :)

Enayat Ettehad
Enayat Ettehad

دفاع از سهم ایران از دریای خزر.

See more comments…