நா.த. தமிழினியன்

ஐரோம் ஷர்மிளா. இந்திய அரசுக்கெதிரான உறுதியான உண்ணாநிலைப் பெண் போராளி. அவரது கோரிக்கைள் வெல்ல, அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க பரிந்துரைப்போம். அது உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும். அவரது போராட்டம் வெல்லும்.

Gogosana Rajkumar
Gogosana Rajkumar

Repeal AFSPA or make the state forces accountable for the inhuman crimes they commit by ammending the act, enable civil courts to try those rapists and cold blooded murderers.

Hafsa Kore
Hafsa Kore

very sad.

Ramakrishna Gauthaman
Ramakrishna Gauthaman

Sorry, I can not sign this petition. I respect her will to fight but not the cause. If AFSPA is removed, the insurgents will have a free run. So supporting this cause will weaken India

Sumita Sarkar
Sumita Sarkar

We are all with Irom Sharmila

Sanjib Borooah
Sanjib Borooah

Sharmila is our last hope for nonviolent protest

Anantha M C Anantha
Anantha M C Anantha

my support always for iron lady Irom Sharmila... my big salute to her.

Indrajeet Singh
Indrajeet Singh

hw much yr she wll be on strike.....

Deepesh Nambiar
Deepesh Nambiar

How long will the wait be to win this cause? Is her voice heard by all?

Indrajit Sanyal
Indrajit Sanyal

What about those men in our forces who were killed brutally, or the citizen who were shot or burnt alive by the terrorists in the North East? If military is withdrawn, military movements are restricted, they would enjoy a free run. Can anyone guarantee the terrorists will also start nonviolent movement and give up their weapons? At the same time Govt of India should ensure the safety and security of general peace loving manipuri people effectively.

Drganesh Vernekar
Drganesh Vernekar
  • Indrajit Sanyal

sir, why don't we have AFSPA in all Naxallite areas, is there any restrictions??

See more comments…