நா.த. தமிழினியன்

ஐரோம் ஷர்மிளா. இந்திய அரசுக்கெதிரான உறுதியான உண்ணாநிலைப் பெண் போராளி. அவரது கோரிக்கைள் வெல்ல, அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க பரிந்துரைப்போம். அது உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும். அவரது போராட்டம் வெல்லும்.

Gogosana Rajkumar
Gogosana Rajkumar

Repeal AFSPA or make the state forces accountable for the inhuman crimes they commit by ammending the act, enable civil courts to try those rapists and cold blooded murderers.

Hafsa Kore
Hafsa Kore

very sad.

Ramakrishna Gauthaman
Ramakrishna Gauthaman

Sorry, I can not sign this petition. I respect her will to fight but not the cause. If AFSPA is removed, the insurgents will have a free run. So supporting this cause will weaken India

Sumita Sarkar
Sumita Sarkar

We are all with Irom Sharmila

Sanjib Borooah
Sanjib Borooah

Sharmila is our last hope for nonviolent protest

Anantha M C Anantha
Anantha M C Anantha

my support always for iron lady Irom Sharmila... my big salute to her.

Tenkasi R Viswanathan
Tenkasi R Viswanathan

Yes for good

Soraisam Cheikaba
Soraisam Cheikaba

Are we waiting for her to die?

Sundar Rodriguez
Sundar Rodriguez

It is a same on my Dear Country which boosts itself that it got freedom through Gandhi's hunger strike now not heading to the just request of the person who is walking in his footsetps.

See more comments…