Реактивиране на каузата за конфликтите на интереси

Приятели и поддръжници на каузата "Спрете промените в Закона за предотвратяеване и разкриване на конфликт на интереси", Благодаря на всички за оказаната подкрепа не само във фейсбук, но и в медии, в Европейската комисия и чрез работата си. Каузата привлича…Read More

Дали парламентът за пореден път ще погази законите?

В краят на следващата седмица изтича срокът за пре-създаването на комисия в народното събрание (постоянна), която трябва да следи за подадените декларации за конфликт на интереси на висшите ни администратори. За пореден път парламентът и депутатите от новото…Read More

Частичен успех с каузата

Във вторник, 7 април, бяха публикувани промените в закона за конфликт на интереси, в сила от 31 март. Смятам, че можем да се поздравим с частичен успех в каузата. Повечето от най-обезсмислящите промени в закона отпаднаха (бяха оттеглени или отхвърлени от…Read More

Доклада на комисията по въпросите на държавната администрация

Продължение... § 11. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1, след думите „чл. 27” се добавя „и 27а”. 2. В ал. 1, т. 1 се отменя. 3. В ал. 2 думите „Заинтересованите лица могат да оспорват” се заменят с „Проверяваното лице…Read More

Доклада на комисията по въпросите на държавната администрация

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ================================================================= ДОКЛАД Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на…Read More

Пак се отложи гласуването на промените

Днес изтича удълженият срок за подаване на декларациите по закона. Една част от задължените обаче очакваха, че промените ще минат по-рано и ще декларират по-малко неща и не са си подали декларациите. Институциите, които отговарят за санкциониране на…Read More

Още няколко дни, в които да продължим натиска

Както вече може би сте разбрали, днес парламентът отложи гласуването на второ четене на промените в закона за вторник. Формалният повод е, че докладът на комисията е внесен много късно и депутатите са нямали възможност да се запознаят с него. Истинската…Read More
See more
to comment