Back to Abney and Associates

Abney Associates Tips on Fraud Prevention: 5 Steg för att hålla din identitet

http://bx.businessweek.com/internet-security/abney-associates-tips-on-fraud-prevention--blogsrediff/1912436800862366699-93401522d789d6247d50f1857bbb5929/

abney associates tips on fraud prevention

En av de saker som gjordes enkelt av Internet-teknik är information sharing. Via Internet, människor från hela världen har nu möjlighet att dela och utbyta data i bara klicka på en knapp. Trots geografiska begränsningar tillåter tekniken oss att få tillgång till andra användares information utan konkreta begränsningar. Detta har gjort det möjligt för brottslingar att utföra olaglig dataåtkomst genom åren. Även om flera lagstiftning har antagits för att stärka nationella nätverket försvar mot olagliga dataintrång, fortfarande World Wide Web bristfällig. Därför sätter människors ökande aktivitet på Internet dem till större risker. Bara berätta för folk att styra sin egen internet-aktivitet fungerar inte riktigt. Därför är följande fem praktiska sätt om hur man kan träna effektivt skydd mot identitetsstöld på ens egen.

SOURCE:
http://www.spyghana.com/5-steps-to-keep-your-identity-safe-and-sound/

READ MORE ARTICLES:
http://abneyassociates.org

1 comment

to comment