About

Alineatul 4 al articolului 8 din OMECTS 6239/2012 prevede ca profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică sa aiba obligaţia de a efectua minimum 4 ore de predare în specialitate sau din aria curriculară consiliere şi orientare, în acord cu planul-cadru si o  norma săptămânala de 40 de ore. Acest lucru va conduce la concedierea in masa a profesorilor titulari de stiinte socio-umane; supra normarea profesorilor consilieri scolari; servicii educationale de proasta calitate; elevi,parinti, profesori nemultumiti si saturati de decizii luate impotriva educatiei...

Ce ne dorim? RESPECTAREA ORDINULUI 5555 din 7 octombrie 2011