About

Olika lokalradiostationer inom Sveriges Radio-koncernen har redan sålt ut sina skivarkiv och nu föreligger ett allvarligt hot mot Grammofonarkivet.
Grammofonarkivet är sannolikt världens tredje största inom sitt slag, endast BBC och Library of Congress är större och är ett ovärderligt kulturarv som måste bevaras intakt och vidareutvecklas!
Teten nedan är saxad ur en artikel ur DIK-förbundets tidning Ping (http://www.dik.se/artikel/18701/regeringen-maste-ta-ansvar-grammofonarkivet)
Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion utsätter sina arkiv för besparingar för att få loss pengar till andra verksamheter. Denna åderlåtning har pågått i några år, och de planerade nedskärningarna 2013 accelererar förfallet inom bland annat Grammofonarkivet. Bolagen vill anpassa arkiven för sina egna behov, utan att ta ansvar för de skatter svenska folket under många år finansierat med licensmedel.
Grammofonarkivet är sedan några år utsatt för tuffa besparingar. Det har medfört att inköp av ny musik har minskat markant. Arkivvård hinns inte heller med. Katalogiseringen är nu enklast möjliga. I stället för CD-skivor köps allt fler ljudfiler med ett minimum av metadata, jämfört med CD-skivans textbilaga. Det är ett problem för ett arkiv ur ett långsiktigt perspektiv. Filerna är tyvärr än så länge ofta av icke professionella format och sparas i det digitala lagret. Det sker med moderbolagens goda minne.

Ytterligare nedskärningar kommer att få ödesdigra konsekvenser för Grammofonarkivet.

Grammofonarkivets samling har en storlek och kvalitet som vida överstiger moderbolagens behov.

Grammofonarkivet är inte enbart koncernens angelägenhet, eftersom svenska folket har finansierat samlingen.

Undertecknarna är Harriet Lundberg, Erik Graune, Anders Burman, Jan Bruér, Mats Einarsson, Per Gulbrandsen, Lina Langendorf, Dan Lundberg, Håkan Persson, Rune Persson, Marie Vesterholm, Stefan Wermelin och Lars Westin
Bilden är Grammofonarkivets.