Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

Petition delivered!!

Benvolguts,

Ja he lliurat la petició a la Oficina de Barcelona. El lliurament ha consistit en una carta dirigida també a Doris Pack i la Comissió, la petició escrita en anglès i castellà signada per mi en representació de tots els signants, i un pendrive amb l'arxiu on consten totes les signatures.
Però..... LA FEINA NO S'HA ACABAT!! Queda informar sobre el lliurament i intentar que la petició sigui valorada el més aviat possible. Caldrà tenir paciencia - i força-) a que passi els tràmits i sigui finalment llegida i estudiada!!

Recordeu també que LA CAMPANYA NO ESTÀ TANCADA!!!

Moltíssimes gràcies a tots

Dear friends,
The petition was delivered in the Office in Barcelona. The delivery consisted in a letter directed to Doris Pack and the Committee, the petition in English and catalan signed by myself in representation of all the signatures, and a pendrive with the file with all the signatures.
But.... MY TASK IS NOT FINISHED YET!!!! i'll inform about the dilery and try to accelerate the petition is evaluated a soon as possible. We'll have to be patient-and quite a lot- until the petition is finally read and studied!!

Remenber as well that THE CAMPAIGN IS NOT OVER!!

Thank you all

10 comments

to comment