Brigade logo
Causes is now part of Brigade – the world's first network for voters.
Join Brigade to take action on issues and elections that matter to you.
Take me to Brigade

Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

Petition delivered!!

Benvolguts,

Ja he lliurat la petició a la Oficina de Barcelona. El lliurament ha consistit en una carta dirigida també a Doris Pack i la Comissió, la petició escrita en anglès i castellà signada per mi en representació de tots els signants, i un pendrive amb l'arxiu on consten totes les signatures.
Però..... LA FEINA NO S'HA ACABAT!! Queda informar sobre el lliurament i intentar que la petició sigui valorada el més aviat possible. Caldrà tenir paciencia - i força-) a que passi els tràmits i sigui finalment llegida i estudiada!!

Recordeu també que LA CAMPANYA NO ESTÀ TANCADA!!!

Moltíssimes gràcies a tots

Dear friends,
The petition was delivered in the Office in Barcelona. The delivery consisted in a letter directed to Doris Pack and the Committee, the petition in English and catalan signed by myself in representation of all the signatures, and a pendrive with the file with all the signatures.
But.... MY TASK IS NOT FINISHED YET!!!! i'll inform about the dilery and try to accelerate the petition is evaluated a soon as possible. We'll have to be patient-and quite a lot- until the petition is finally read and studied!!

Remenber as well that THE CAMPAIGN IS NOT OVER!!

Thank you all

10 comments

to comment