Back to Say no to the Spanish government attack against Catalan language

Signatures already downloaded and ready to deliver!!!

Benvolguts un cop més
Ahir es va baixar l'arxiu amb les signatures. No obstant, la petició restarà oberta per signar un temps més . D'aquesta manera, més endavant es podrà donar a la Comissió una dada actualitzada del nombre de signatures abans de tancar la recollida de sidnatures!!.

Aniré informant dels esdeveniments posteriors al lliurament de la petició així que en tingui notícies. Aprofito l'avinentesa per ressaltar el trist fet que la setmana passada el Parlament Europeu va declarar el català en perill d'extinció. Aquesta circumstancia, però, serà un motiu important pel qual la petició pugui ser tinguda favorablement en compte.

Moltíssimes gràcies a tots!!!!

The file with the signaturs was downloaded yesterday and is ready to deliver. However, the petition will stay some time open to sign. This way, I will update the Committee the number of signatures before closing the petition signing!!

I will keep you informed about the events after the petition delivery as soon as I've news. I also take the opportunity to highlight the sad fact that last week the Catalan language was declared in danger of extintion by the European Parliament. This circumstance will however be a srong reason why the petition could be positively considered.

Thank you all !!

16 comments

to comment